Search
Search
Close this search box.

KONTAKT

Voditelj odsjeka:
izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Tel.: 051/358-740 Mob.: 091/120-7615

E-mail: ekotoksikologija@zzjzpgz.hr

Ekotoksikologija

Laboratorij za ekotoksikologiju djeluje u sklopu Zdravstveno ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije. Laboratorij je osnovan s ciljem planiranja i provođenja dugoročnih istraživanja koja su fokusirana na javnozdravstvene izazove kojima je izloženo stanovništvo te prikupljanje novih epidemioloških podataka u svrhu prevencije eventualnih bolesti i unapređenja ljudskoga zdravlja. Studije se provode na općoj i profesionalno izloženoj populaciji ljudi (djelatnicima) sukladno njihovim radnim procesima i eventualnoj izloženosti nekom okolišnom čimbeniku.

Laboratorij provodi sljedeće poslove:

  • Praćenje enzimatoloških promjena (Matriks metaloproteinaza 9; Matriks metaloproteinaza 2, Tkivni inhibitori matriks metaloproteinaza TIMP-1 i TIMP-2) te biološko praćenje koncentracija BTEX-a (benzena, toluena, etilbenzena i izomera ksilena) u urinu ispitanika.
  • Izrada elaborata o izloženosti ljudi toksičnim spojevima iz radnog i/ili vanjskog okoliša.
  • Praćenje promjena u organizmima morskog ili slatkovodnog okoliša na različitim razinama biološke integracije ( biološka i kemijska ispitivanja).
  • Izvođenje testova toksičnosti u vodama (Vibrio fischeri, Daphnia magna Straus).
  • Određivanje koncentracija klorofila u kopnenim vodama i moru.

Metode

  • ELISA –visoko selektivni, specijalizirani enzimatsko-imunološki esej u urinu ispitanika.
  • Spirometrija – praćenja svih dinamičkih i statičkih plućnih funkcija ispitanika.

Akreditirane analitičke metode

  • Određivanje inhibitornog učinka vodenih uzoraka na emisiju svjetla bakterije Vibrio fischeri Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri HRNEN ISO 11348-2:2010 (ISO 11348-2:2007; EN ISO11348-2:2008).
  • Određivanje inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Test akutne toksičnosti Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)- Acute toxicity test HRN EN ISO6341:2013 (ISO 6341:2012; EN ISO 6341:2012).
  • Određivanje klorofila a u površinskim i morskim vodama Determination of chlorophyll a in freshwater and sea water Granica kvantifikacije/ Quantification limit 0,11 µg/L Vlastita metoda In-house method M 161-200 Izdanje/Issue 1 2019-11-14 modificirana/modified EPA Method 445.0, Rev. 1.2 (September 1997).
Skip to content