Pobol stanovništva Grada Kastav

  

broj stanovnika :

 8 891

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

13 216

1 486

100,00

3 609

2 045

5 850

1 712

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

888

100

6,72

301

177

365

45

II.

 NOVOTVORINE

178

20

1,35

-

7

121

50

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

218

25

1,65

63

40

104

11

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

241

27

1,82

4

7

144

86

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

329

37

2,49

21

8

249

51

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

139

16

1,05

3

11

100

25

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

676

76

5,12

233

75

245

123

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

527

59

3,99

313

66

113

35

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

943

106

7,14

1

4

522

416

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

5 116

575

38,71

2 060

1 219

1 587

250

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

590

66

4,46

169

53

273

95

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

716

81

5,42

194

116

327

79

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 118

126

8,46

38

64

778

238

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

597

67

4,52

105

28

330

134

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

31

3

0,23

-

-

31

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

5

1

0,04

5

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

13

1

0,10

11

-

2

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

330

37

2,50

28

68

191

43

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

561

63

4,24

60

102

368

31

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04