Search
Search
Close this search box.

KONTAKT

Voditelj odsjeka:
izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Tel.: 051/358-736, Mob.: 091/120-7615

E-mail: vode@zzjzpgz.hr

Ispitivanje vode u prirodi, vode za ljudsku potrošnju i bazenske vode 

Laboratorij za kontrolu voda u prirodi i voda za ljudsku potrošnju u sklopu Odsjeka za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju, a  u cilju zaštite zdravlja ljudi provodi ispitivanja i nadzor nad različitim vrstama voda u skladu s važećim zakonskim propisima i propisanim normiranim metodama. U laboratorijima Odsjeka se provode senzorska, fizikalno kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja.

CILJEVI

Osnovni ciljevi laboratorija su uspostaviti i provoditi monitoring (kontinuirano praćenje) kvalitete vode za ljudsku potrošnju za potrebe Ministarstva zdravstva i kvalitete bazenskih voda na području Primorsko goranske županije.

Ispitivanjem kvalitete i utvrđivanjem karakteristika površinskih i podzemnih voda utvrđuje se i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Usluge laboratorija također uključuju: ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za hemodijalizu, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama za potrebe ishođenja uporabne dozvole (tehnički pregledi) te ispitivanje vode u ugostiteljskim, prehrambenim, poslovnim i trgovačkim objektima prema HACCP planu.

U razdoblju od svibnja do rujna ispituje se kakvoća mora za kupanje na plažama Primorsko-goranske Županije.

Osim provođenja ispitivanja laboratorij sudjeluje i u izradi stručnih izvješća, elaborata i studija iz djelokruga rada.

USLUGE ZA GRAĐANE

Za potrebe utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz objekata individualne vodoopskrbe (cisterne, šterne, zdenci), građani mogu uzorke dostaviti svaki radni dan osobno od ponedjeljka do petka do 14. 00 sati.

Rezultati ispitivanja osobno dostavljenog uzorka mogu se koristiti ISKLJUČIVO u privatne svrhe. NE MOGU se koristiti u službene svrhe (npr. za potrebe tehničkih pregleda, kategorizacije objekata i HACCP kontrolu).

Uputu o tome kako pravilno uzeti uzorke vode pogledajte OVDJE.

Zahtjev za ispitivanje uzoraka vode:

Skip to content