ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE 

 
PREDMETI OPĆE UPORABE MIKROBIOLOŠKA KEMIJSKA
Uzoraka Od toga neispravno Razlog neispravnosti Uzoraka Od toga neispravno Razlog neispravnosti
broj % bakterije plijesni ostalo broj % sastav organolep. svojstva pH metali i nemetali ostalo
UKUPNO

606

68

11,22

-

2

78

120

6

5,00

2

4

-

-

2

POSUĐE I PRIBOR ZA JED.UPOR.

-

-

-

-

-

-

22

2

9,09

-

2

-

-

-

AMBALAŽA ZA ŽIV. NAMIRNICE

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

DJEČJE IGRAČKE

-

-

-

-

-

-

11

4

36,36

2

2

-

-

2

SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU

606

68

11,22

-

2

78

52

-

-

-

-

-

-

-

SREDSTVA ZA ČISTOĆU U KUĆI

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

DUHANSKE PRERAĐEVINE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OSTALO

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

IZVOR:

Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe obr. br. 3-15-86