Pobol stanovništva Općine Baška

  

broj stanovnika :

 1 554

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

930

598

100,00

81

169

427

253

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

41

26

4,41

5

7

18

11

II.

 NOVOTVORINE

15

10

1,61

-

1

8

6

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

9

6

0,97

2

3

4

-

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

14

9

1,51

-

1

6

7

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

25

16

2,69

-

5

7

13

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

10

6

1,08

-

1

4

5

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

27

17

2,90

-

6

12

9

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

61

39

6,56

7

7

33

14

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

69

44

7,42

-

2

21

46

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

201

129

21,61

39

70

66

26

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

10

6

1,08

1

1

8

-

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

107

69

11,51

14

24

54

15

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

88

57

9,46

-

2

41

45

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

52

33

5,59

3

2

30

17

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

5

3

0,54

-

-

5

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

-

-

-

-

-

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

100

64

10,75

7

20

52

21

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

96

62

10,32

3

17

58

18

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04