KOMISIJSKI PREGLED ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA, OBILASCI ŠKOLA 

 
ISPOSTAVE ZZJZ - SJEDIŠTA UKUPNO PREGLEDANO DJECE KATEGORIZI- RANO INDIVIDUALNI RAD POSEBNI PROGRAM BROJ OBILAZAKA
Uz redovni program Uz prilagođ. program Osnovne škole Srednje škole Sveukupno škola

UKUPNO

238

14

98

65

13

1 066

217

1 283

CRES

8

7

5

3

-

77

34

111

CRIKVENICA

21

-

8

1

-

45

6

51

DELNICE

16

2

2

7

2

224

11

235

KRK

20

5

8

7

-

115

4

119

OPATIJA

16

-

4

5

1

143

46

189

RAB

-

-

-

-

-

-

-

-

RIJEKA

157

-

71

42

10

462

116

578

IZVOR: Godišnje izvješće o radu zdravstvene zaštite školske djece i mladeži, obrazac HZJZ/ŠM-03