Pobol stanovništva Grada Vrbovsko

  

broj stanovnika :

 6 047

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

9 993

1 653

100,00

566

964

4 637

3 826

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

435

72

4,35

62

114

133

126

II.

 NOVOTVORINE

77

13

0,77

2

4

35

36

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

109

18

1,09

20

16

53

20

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

352

58

3,52

1

7

214

130

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

351

58

3,51

1

8

238

104

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

290

48

2,90

7

12

192

79

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

592

98

5,92

45

88

249

210

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

449

74

4,49

73

41

157

178

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

1 574

260

15,75

-

3

541

1 030

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 163

358

21,65

223

409

918

613

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

520

86

5,20

17

24

310

169

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

476

79

4,76

50

54

255

117

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 049

173

10,50

-

27

527

495

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

937

155

9,38

25

65

537

310

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

41

7

0,41

-

1

40

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

11

2

0,11

11

-

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

259

43

2,59

14

36

93

116

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

308

51

3,08

15

55

145

93

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04