Search
Search
Close this search box.

KONTAKT

Voditelj odsjeka:
izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.sanit.ing.

Tel.: 051/358-751 Mob.: 091/120-7613

E-mail: namirnice@zzjzpgz.hr

Ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nudi usluge kontrole hrane i predmeta opće uporabe koje su namijenjene svima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane i predmeta opće uporabe. Našim uslugama mogu se koristiti sve pravne i fizičke osobe u proizvodnji i prometu hrane, ali i krajnji korisnici na vlastiti zahtjev.

Hrana i predmeti opće uporabe

Ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe u svrhu osiguranja zdravstvene ispravnosti i kvalitete na tržištu, provode se za sve subjekte u poslovanju s hranom i predmetima opće uporabe bilo u proizvodnji ili prometu, uključujući službene kontrole i programe državnog monitoringa te bilo koje druge analize na zahtjev naručitelja.

Da bi se na tržištu osigurala sigurna i kvalitetna hrana laboratorij obavlja analize određenih parametara u raznim vrstama i kategorijama hrane, alkoholnim pićima, hrani za životinje te različitim sirovinama i aditivima koji se koriste u proizvodnji hrane.

Ispitivanja hrane obuhvaćaju parametre zdravstvene ispravnosti kao što su teški metali, mikotoksini, policiklički aromatski ugljikovodici, aditivi, pesticidi, ostaci veterinarskih lijekova, histamin, razne parametre kvalitete hrane (med, ulje i druga hrana) te određivanje  nutritivne vrijednosti hrane radi izrade nutritivne deklaracije. Sve analize provode se u skladu s trenutno važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima, Uredbama i propisima EU, proizvođačkim specifikacijama te drugim propisima po zahtjevu korisnika, a na osnovu dobivenih rezultata na zahtjev naručitelja navodi se ocjena sukladnosti prema važećim propisima.

Ispitivanja predmeta opće uporabe uključuju parametre zdravstvene ispravnosti posuđa i pribora od različitih materijala koji dolaze u kontakt s hranom i vodom za piće, ambalaže, dječjih igračaka, kozmetičkih proizvoda, duhanskih proizvoda i ostalih predmeta široke potrošnje koji mogu doći u kontakt s kožom i sluznicom. Provode se senzorska, fizikalna i kemijska ispitivanja (globalne i specifične migracije, teški metali, ftalati, parabeni, PAH-ovi i drugi parametri), a na osnovu dobivenih rezultata na zahtjev naručitelja navodi se ocjena sukladnosti prema važećim propisima.

U skladu s postojećim propisima na Odsjeku se izrađuje prijedlog i pregled deklaracije za hranu i predmete opće uporabe.

Za određene metode analize hrane i predmeta opće uporabe laboratorij je akreditiran sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva.

Skip to content