Search
Search
Close this search box.

KONTAKTI

URED RAVNATELJSTVA

TEL. KONTAKT UREDA: 051 334-530

Ravnatelj:

doc.dr.sc. ŽELJKO LINŠAK, dipl.sanit.ing.
E-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr

Zamjenica ravnatelja:

Prim. NATAŠA DRAGAŠ-ZUBALJ, dr.med., univ.spec.sanit.publ. spec. školske medicine
E-mail: natasa.dragas-zubalj@zzjzpgz.hr

Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove:

LARISA JURETIĆ, dipl.iur.
E-mail: larisa.juretic@zzjzpgz.hr

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje:

ANITA BELANČIĆ, dipl.oec.
E-mail: anita.belancic@zzjzpgz.hr

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite:

dr.sc. IVANA ŠKARICA BJELOBABA, mag.oec.
E-mail: ivana.skarica@zzjzpgz.hr

v.d. Pomoćnik ravnatelja za javnozdravstvene intervencije:

mr. DOBRICA RONČEVIĆ, dr.med. univ.spec.sanit.publ.
spec. epidemiologije, subspec. zdrav.ekologije
E-mail: dobrica.roncevic@zzjzpgz.hr


Odsjek za znanstveno nastavnu djelatnost


Odsjek za odnose s javnošću


Odsjek za informatiku


Odsjek za kontroling


ODJEL ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Voditeljica Odjela: Prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med., spec. javnog zdravstva
E-mail: helena.glibotic-kresina@zzjzpgz.hr

Zamjenica voditeljice Odjela: Prim. Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., spec. javnog zdravstva
E-mail: svjetlana.gasparovic-babic@zzjzpgz.hr


Besplatni telefon za Nacionalne preventivne programe: 0800 200-041


Odsjek za javnozdravstvene programe

 • Voditeljica: Prim. Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., spec. javnog zdravstva
 • E-mail: svjetlana.gasparovic-babic@zzjzpgz.hr
 • Tel. za informacije o Narodnom zdravstvenom listu: 051 214-359

Odsjek za zdravstvenu statistiku

 • Voditeljica: Ljiljana Beg-Zrakić, dipl. oec.,univ.mag.sanit.publ.
 • E-mail: ljiljana.beg-zrakic@zzjzpgz.hr
 • Tel. za potrebe Zdravstvene statistike:  051 358-773

Odsjek za zdravstvenu izobrazbu

 • Voditeljica: Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med., univ.mag.med., spec. javnozdravstvene medicine
 • E-mail: iva.sorta-bilajac@zzjzpgz.hr

Tečaj higijenskog minimuma


Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida


ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Voditelj Odjela: doc.dr.sc. Marin Glad, dipl. sanit.ing
E-mail: marin.glad@zzjzpgz.hr
Tel.: 051/358-732
Mob.: 091/120-7600

Tehnički voditelj Odjela: Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.
E-mail: goran.crvelin@zzjzpgz.hr
Tel.: 051/358-743
Mob.: 091/733-1050

Kontakt odjela:
Tel: 051/358-735
E-mail: ekologija@zzjzpgz.hr


Odsjek za zrak i radni okoliš


Odsjek za hranu, predmete opće uporabe i unapređenje prehrane

 • Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.sanit.ing.
 • E-mail: sandra.pavicic@zzjzpgz.hr
 • Tel.: 051/358-751
 • Mob.: 091/1207-613

Odsjek za vode i otpad

 • Voditelj: izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
 • E-mail: aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr
 • Tel.: 051/358-736
 • Mob.: 091/1207-615

Odsjek za uzorkovanje i terenske analize


Odsjek za instrumentalne analitičke tehnike


Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša


ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU ZARAZNIH I KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

Voditeljica odjela:
Andrea Petaros Šuran, dr.med. spec. epidemiologije
E-mail: andrea.suran@zzjzpgz.hr ; epidemiologija@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-721

Zamjenica voditelja odjela:
doc.dr.sc. Morana Tomljenović, dr.med.spec.epidemiologije
E-mail: morana.tomljenovic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-731

Glavna inženjerka odjela:
Marijana Grbac, bacc.med.lab.diagn.
E-mail: marijana.grbac@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-717

 • Epidemiološka ambulanta Rijeka:
  • Tel: 051/358-731 ; 051/358-715

 • Odsjek za operativnu epidemiologiju:
 • Odsjek za DDD, sanitarni nadzor i uzorkovanje:
  • Voditelj: mr. Mirsad Bilajac, dipl.sanit.ing.
  • E-mail: ddd@zzjzpgz.hr
  • Tel: 051/358-757
 • Odsjek za upravljanje H-E rizicima:
  • Voditeljica mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. ing.
  • E-mail: herizici@zzjzpgz.hr
  • Tel: 051/358–758
 • Odsjek za koordinaciju programa cijepljenja i distribuciju cjepiva:

   Liječnik epidemiolog radi u sljedećim terminima:

 • ponedjeljkom i srijedom
  od 07:00 do 19:30 sati
 • utorkom, četvrtkom i petkom
  od 7:00 do 15:00 sati

Epidemiolog u pripravnosti izvan redovnog radnog vremena odjela:
Mob
: 091/125 72 10


ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

KONTAKTI:

Voditeljica Odjela:

 • dr.sc. Dolores Peruč, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 • Email: dolores.peruc@zzjzpgz.hr
 • Tel: 051/358-764

Zamjenica voditeljice Odjela:

 • Nilia Volarević, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 • Email: nilia.volarevic@zzjzpgz.hr
 • Tel: 051/358-769

 • Glavna inženjerka odjela:
  • Lidija Klausberger, bacc. med. lab. diag.
  • Email: lidija.klausberger@zzjzpgz.hr 
  • Tel: 051/358-760


KANCELARIJA ODJELA:


ODSJEK ZA PRIJEM UZORAKA, PRIPREMU PODLOGA I STERILIZACIJU:

 • Prijem uzoraka, uzorkovanje i izdavanje mikrobioloških nalaza (Šalter 2):
  • Tel.: 051/358-767
  • Tel: 091/88 19 005
 • Naručivanje transportnih podloga/kontejnera, spora/biološka kontrola sterilizacije:
 • Sterilizacija/praona:
  • Tel.: 051/358-772

ODSJEK ZA BAKTERIOLOGIJU:

 • Voditeljica: Nilia Volarević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 • Laboratorij za infekcije kože, mekih tkiva, sistemske infekcije i kontrolu sterilizacije:

ODSJEK ZA PARAZITOLOGIJU I MIKOLOGIJU:


ODSJEK ZA SERODIJAGNOSTIKU:


ODSJEK ZA DIJAGNOSTIKU TUBERKULOZE:


ODSJEK ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU:


ODJEL ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA I LIJEČENJE OVISNOSTI

Voditeljica Odjela: Karmen Jureško, dr. med. ,spec.psihijatrije subspec. dječja i adolescentna psihijatrija subspecijalist bolesti ovisnosti
E-mail: karmen.juresko@zzjzpgz.hr

Zamjenik voditeljice Odjela: doc. dr.sc. Darko Roviš, prof.
E-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr

Glavna sestra Odjela: Aleksandra Ristić, bacc.med.techn
E-mail:  aleksandra.ristic@zzjzpgz.hr

 • Odsjek za izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti (Kalvarija 8)
  • TEL. KONTAKT: 051 327-160
 • Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja (Fiorello la Guardiae 23)
 • Ambulanta za zaštitu mentalnog zdravlja  (Studentska 1)
  • TEL. KONTAKT: 051 445-518
 • Ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju  (Studentska 1)
  • TEL. KONTAKT: 051 554-125

ODJEL ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU

TEL. KONTAKT ODJELA: 051 358-791

Voditeljica Odjela: prim. Nataša Dragaš Zubalj , univ.spec., dr.med., spec. školske medicine
E-mail: natasa.dragas-zubalj@zzjzpgz.hr

Zamjenica voditeljice Odjela: doc.dr.sc. Tatjana Čulina, dr.med. spec. školske medicine

E-mail: tatjana.culina@zzjzpgz.hr

Glavna sestra Odjela: Helena Zoretić, bacc.med.techn
E-mail: helena.zoretic@zzjzpgz.hr


Lokalitet Centar (Rijeka, Studentska 1)

TEL. KONTAKTI ORDINACIJA: 051 339-864, 051 335-028

Jadranka Vrcelj Šanko, dr. med., spec.školske i adolescentne medicine

E-mail: jadranka.vrcelj.sanko@zzjzpgz.hr

Željkica Hadrović-Pavišić, dr.med.

E-mail: zeljkica.hadrovic-pavisic@zzjzpgz.hr


Lokalitet Sušak (Rijeka, Kumičićeva 8)

TEL. KONTAKT ORDINACIJA: 051 218-620

Sandro Kresina, dr.med., spec. školske medicine

E-mail: sandro.kresina@zzjzpgz.hr

Manda Pripunić, dr. med., spec.školske i adolescentne medicine

E-mail: manda.pripunic@zzjzpgz.hr


Lokalitet Zamet (Rijeka, Zametska 63 a)

TEL. KONTAKTI ORDINACIJA: 051 261-030 , 051 685-328, 051 631-107

Doc.dr.sc. Tatjana Čulina, dr. med., spec. školske medicine

E-mail: tatjana.culina@zzjzpgz.hr

Nataša Fugošić Lenaz, dr. med., spec. školske i adolescentne medicine

E-mail: natasa.fugosic-lenaz@zzjzpgz.hr


Odsjek za zdravstvenu zaštitu studenata:

TEL. KONTAKT: 051/584 876

Nasl.doc.dr.sc. Marijana Turčić, dr. med., spec. školske medicine 

E-mail: skolska.kampus@zzjzpgz.hr


Psihološka ordinacija (Rijeka, Studentska 1)

TEL KONTAKT: 051/322 864

Sandra Andjelić, univ. spec. clin.psych.
E-mail: sandra.andjelic@zzjzpgz.hr

Sanja Kaštelan, mag. psych
E-mail: sanja.kastelan@zzjzpgz.hr


ODJEL ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Voditelj Odjela: Miljenko Marčelja, mag.oec.
E-mail: miljenko.marcelja@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358-783

Zamjenica Voditelja Odjela: Aleksandra Ćuić, mag.iur.
E-mail: aleksandra.cuic@zzjzpgz.hr
Tel: 051 358-783

 • Odsjek za knjigovodstvo
 • Odsjek za nabavu i skladišno poslovanje
 • Pododsjek za plan i analizu
 • Odsjek za financijsku operativu
 • Odsjek za ljudske potencijale
 • Odsjek za opće i tehničke poslove

ISPOSTAVE

 • Ispostava Crikvenica
 • Ispostava Delnice
  • TEL. KONTAKTI: 051 811 925, 051 814 097, 051 814-018, 051 811-926 
  • Voditeljica: Marinka Kovačević, dr.med. spec. epidemiologije
  • E-mail: marinka.kovacevic@zzjzpgz.hr
 • Ispostava Krk
 • Ispostava Opatija
  • TEL. KONTAKTI: 051 718-067, 051 711-292, 718-780
  • Voditelj: Anton Milohanić dr.med. specijalist školske medicine
  • E-mail: anton.milohanic@zzjzpgz.hr
 • Ispostava Mali Lošinj
 • Ispostava Rab
 • Ispostava Cres
  • TEL. KONTAKT: 051 572-218 
  • Osoba ovlaštena za zastupanje Zavoda: Senka Stojanović, dr.med. spec. epidemiologije
  • E-mail: senka.stojanovic@zzjzpgz.hr

STRUČNO VIJEĆE – članovi

Predsjednica Stručnog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.

 • prim. Nataša Dragaš Zubalj, dr. med., univ. spec. sanit. publ.
 • Larisa Juretić, dipl. iur.
 • Anita Belančić, dipl. oec.
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
 • nasl. doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.
 • mr. Dobrica Rončević, dr. med.
 • prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med.
 • Karmen Jureško, dr. med.
 • Miljenko Marčelja, mag. oec.
 • Goran Crvelin, dipl. sanit. ing.
 • Andrea Petaros Šuran, dr. med.
 • prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.
 • doc. dr. sc. Darko Roviš, dipl. soc. ped.
 • dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.
 • prim. Svjetlana Gašparović Babić, dr. med.
 • Senka Stojanović, dr. med.

KONTAKTI

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom i srijedom: 07:00 – 19:30
Uzorkovanje i zaprimanje uzoraka: 07:00 – 19:30

Utorkom, četvrtkom i petkom: 07:00 – 15:00
Uzorkovanje i zaprimanje uzoraka: 07:00 – 14:30 h

Dnevni odmor:
10:00 – 10:30 h i 17:00 – 17:30 h

Kontakt telefon centralne blagajne za naplatu usluga:
051/358-801

Skip to content