KONTAKTI

URED RAVNATELJSTVA

Ravnatelj:

Prof.dr.sc.VLADIMIR MIĆOVIĆ,dr.med.
E-mailravnatelj@zzjzpgz.hr

Zamjenik ravnatelja:

doc.dr.sc. ŽELJKO LINŠAK, dipl.sanit.ing.
E-mailzamjenik@zzjzpgz.hr


ODJEL SOCIJALNE MEDICINE

Voditeljica: prim. Helena Glibotić Kresina,dr.med.
E-mail: helena.glibotic-kresina@zzjzpgz.hr

 • Koordinatorica zdravstveno-statističkih i informatičkih aktivnosti:
 • Koordinatorica aktivnosti zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja: 
 • Koordinatorica javnozdravstvenih aktivnosti za promociju i unaprjeđenje oralnog zdravlja:
 • Koordinatorica za nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke:
 • Koordinatorica za nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva: 

ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ODJEL

Voditelj: nasl.doc.dr.sc. Marin Glad, dipl. sanit.ing
E-mail: marin.glad@zzjzpgz.hr

Tehnički voditelj: Goran Crvelin,dipl.sanit.ing.
E-mail: goran.crvelin@zzjzpgz.hr

 • Odsjek za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora, životnog i radnog okoliša i biomonitoring
 • Odsjek za kontrolu hrane, predmeta opće uporabe, unapređenje prehrane i mikrobiologiju
 • Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju
 • Odsjek za uzrokovanje okolišnih uzoraka

EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Voditelj: mr. Dobrica Rončević,dr.med.
E-mail: epidemiologija@zzjzpgz.hr

 • Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
  • Voditeljica: mr.sc. Vesna Šušnić, dipl.ing.
  • E-mail: ddd@zzjzpgz.hr
 • Odsjek za higijenski-epidemiološki nadzor i uzorkovanje
 • Centar za distribuciju cjepiva PGŽ
  • Koordinator aktivnosti čuvanja i distribucije cjepiva:
  • Vinko Ribić, bacc. med. lab. diagn.
  • E-mail: vinko.ribic@zzjzpgz.hr
 • Ostali koordinatori:
 • Koordinatorica aktivnosti operativne epidemiologije:
 • Koordinatorica aktivnosti za higijenski minimum:
  • Ivana Dabo, mag. admin. sanit.
 • Koordinatorica aktivnosti za imunizaciju, seroprofilaksu, kemoprofilaksu:

MIKROBIOLOŠKI ODJEL

Voditeljica: dr.sc. Dolores Peruč, dr.med
E-mail: dolores.peruc@zzjzpgz.hr


ODJEL ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE BOLESTI OVISNOSTI

Voditeljica: KARMEN JUREŠKO dr. med. ,spec.psihijatrije subspec. dječja i adolescentna psihijatrija
E-mail: karmen.juresko@zzjzpgz.hr

 • Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja

ODJEL ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE MEDICINE

Voditeljica: prim. Nataša Dragaš Zubalj , univ.spec., dr.med., spec. školske medicine
E-mail: natasa.dragas-zubalj@zzjzpgz.hr

Glavna sestra Odjela: Helena Zoretić, bacc.med.techn
E-mail: helena.zoretic@zzjzpgz.hr


Lokalitet Centar (Rijeka, Studentska 1)

Jadranka Vrcelj Šanko, dr. med., spec.školske i adolescentne medicine

E-mail: jadranka.vrcelj.sanko@zzjzpgz.hr

Željkica Hadrović-Pavišić, dr.med.

E-mail: zeljkica.hadrovic-pavisic@zzjzpgz.hr


Lokalitet Sušak (Rijeka, Kumičićeva 8)

Sandro Kresina, dr.med., spec. školske medicine

E-mail: sandro.kresina@zzjzpgz.hr

Manda Pripunić, dr. med., spec.školske i adolescentne medicine

E-mail: manda.pripunic@zzjzpgz.hr


Lokalitet Zamet (Rijeka, Zametska 63 a)

Doc.dr.sc. Tatjana Čulina, dr. med., spec. školske medicine

E-mail: tatjana.culina@zzjzpgz.hr

Nataša Fugošić Lenaz, dr. med., spec. školske i adolescentne medicine

E-mail: natasa.fugosic-lenaz@zzjzpgz.hr


ODJEL ZA EKONOMSKE POSLOVE

Voditeljica: Barbara Kvartuč, mag. admin. san.
E-mail: barbara.kvartuc@zzjzpgz.hr


ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Voditeljica: Larisa Juretić,dipl.iur.
E-mail: larisa.juretic@zzjzpgz.hr

 • Odsjek za pravne poslove
 • Odsjek za ljudske potencijale i opće poslove
 • Koordinator aktivnosti Središnjeg povjerenstva za popis inventara, postupka rashoda, praćenja utroška energenata, te postupka oglašavanja na internoj oglasnoj ploči
 • Koordnator za pravne poslove u Uredu ravnateljstva
 • Koordinator aktivnosti građevinskih radova, održavanja zgrade i ispostava, te voznog parka

ODJEL ZA KVALITETU

Voditelj: dr. sc. Ivana Škarica Bjelobaba, dipl.oec.
E-mail: ivana.skarica@zzjzpgz.hr


ODJEL ZA KONTROLING I REVIZIJU

Voditeljica: Gordana Bugarinović, mag. oec.
E-mail: gordana.bugarinovic@zzjzpgz.hr


ISPOSTAVE


STRUČNO VIJEĆE – članovi

Predsjednica Stručnog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.

 • doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing.
 • nasl. doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med.
 • mr. Dobrica Rončević, dr. med.
 • dr. sc. Dolores Peruč, dr. med.
 • Karmen Jureško, dr. med.
 • dr.sc. Ivana Škarica Bjelobaba, mag. oec.
 • prim. Nataša Dragaš Zubalj, dr. med., univ. spec. sanit. publ.
 • Gordana Bugarinović, mag. oec.
 • Larisa Juretić, dipl. iur.
 • Barbara Kvartuč, mag. admin. san.
 • dr. sc. Darko Roviš, prof. soc. pedagog
 • mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. sanit. ing.
 • dr. sc. Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. prehrambene tehnologije

KONTAKTI

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak – petak:
07:00-19:30 sati

Skip to content