Pobol stanovništva Općine Čavle

  

broj stanovnika :

 6 749

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

11 477

1 701

100,00

2 259

2 427

4 947

1 844

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

840

124

7,32

195

267

308

70

II.

 NOVOTVORINE

133

20

1,16

-

6

81

46

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

195

29

1,70

54

51

72

18

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

221

33

1,93

3

10

123

85

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

251

37

2,19

13

6

165

67

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

75

11

0,65

2

11

45

17

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

715

106

6,23

154

158

267

136

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

550

81

4,79

186

126

171

67

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

673

100

5,86

-

9

371

293

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

3 882

575

33,82

1 297

1 160

1 145

280

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

413

61

3,60

18

59

249

87

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

614

91

5,35

96

168

271

79

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 031

153

8,98

25

65

672

269

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

601

89

5,24

55

57

349

140

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

64

9

0,56

-

2

62

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

23

3

0,20

23

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

11

2

0,10

6

4

1

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

633

94

5,52

69

108

328

128

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

552

82

4,81

63

160

267

62

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04