Županija - vodeći uzroci smrti (MKB) po spolu (na 100 000 stanovnika)

 

IZVOR: Prijave činjenice smrti