Search
Search
Close this search box.

USLUGE ODJELA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Test intolerancije na hranu

Zašto napraviti test intolerancije na hranu? Imate neobjašnjive glavobolje ili tegobe dišnog ili probavnog sustava poput kihanja, šmrcanja, osipa, grebanja u grlu, mučnine, nadutosti zbog

Više »

Ispitivanje mikrobioloških parametara

Laboratorij za mikrobiologiju okoliša akreditiran je sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Laboratorij pruža usluge mikrobioloških ispitivanja okolišnih uzoraka: svih

Više »

Biologija okoliša

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi sljedeće usluge namijenjene fizičkim i pravnim osobama, a koje imaju detektirati izloženost štetnim kemijskim i biološkim čimbenicima:

Više »

Ekotoksikologija

Laboratorij za ekotoksikologiju djeluje u sklopu Zdravstveno ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije. Laboratorij je osnovan s ciljem planiranja i provođenja dugoročnih

Više »

Unapređenje prehrane

Osnovna uloga dijela Odsjeka za kontrolu namirnica, predmeta opće uporabe, unapređenja prehrane i mikrobiologiju koji se bave unapređenjem prehrane je praćenje kakvoće i utjecaja prehrane

Više »

Ispitivanje otpadnih voda

U laboratoriju za ispitivanje otpadnih voda, otpada i krutih oporabljenih goriva provode se fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske analize. Ispitivanja se provode s ciljem utvrđivanja sukladnosti

Više »

Kontrola emisije u zrak

Usluga je namijenjena obveznicima periodičnih mjerenja, odnosno tvrtkama, institucijama i postrojenjima koje imaju ispuste u zrak iz uređaja za loženje snage od 0,1-50 MW (mali

Više »

Ispitivanje vanjskog zraka

Usluga je namijenjena pravnim osobama, potencijalnim onečišćivačima, a temeljem izdanih Rješenja Inspekcije zaštite okoliša, Okolišne dozvole ili Studije utjecaja na okoliš, kao i jedinicama lokalne

Više »
Skip to content