Search
Search
Close this search box.

Odsjek za znanstveno nastavnu djelatnost

KONTAKT I INFORMACIJE

Odsjek za znanstveno nastavnu djelatnost
Voditeljica odsjeka: izv. prof. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl.sanit.ing.


E-mail kontakti:
znanost.nastava@zzjizpgz.hr
eticko.povjerenstvo@zzjzpgz.hr
dtl@zzjzpgz.hr

Tel: 091 539 7660

U Odsjeku se odvijaju znanstveno-istraživačke, nastavne te projektne aktivnosti:

 • Poslovi potpore radu Ureda ravnatelja i odjela Zavoda
 • Kvalitetno i funkcionalno vodi sustav sveučilišne nastave te organizaciju rada predavanja, seminara i vježbi, svih smjerova studija Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta Rijeci
 • Kvalitetno i funkcionalno vodi sustav stručne nastave učenika Medicinske škole, Prirodoslovne grafičke škole u Rijeci
 • Surađuje u kontaktu sa Sveučilištem za sve potrebe suradnje Zavoda kao nastavne baze
 • Vodi evidenciju o ljudskim potencijalima znanatveno-nastavnog kadra
 • Evidencija i izvještavanje o stručnom i znanstvenom radu znastveno-nastavnog kadra
 • Sudjeluje i mora biti obaviješten o svim znanstvenim projektima u kojim zavod sudjeluje
 • Promiče vrijednosti sustava znanosti struke kroz edukaciju djelatnika prilikom uvođenja znanstvenih stručnih metoda postupaka unutar organizacijskih jedinica Zavoda
 • Priprema i koordinira prijave znanstvenih, stručnih istraživačkih projekata, organizira edukaciju i osposobljava radnike (radionice, seminari, predavanja) za aplikaciju novih međunarodnih projekata sustavu prijavnih aplikacija Europske unije
 • Vodi sustav usavršavanja istraživača kroz mobilnost između znanstvenih institucija unutar zemlje međunarodnim okvirima te osigurava mogućnost napredovanja zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima
 • Nabava stručne i znanstvene literature za potrebe Zavoda, te ostala suradnja za knjižnicom MEDRI
 • Znanstveni i stručni rad u svrhu promocije Zavoda
 • Rezervacija termina korištenja dvorana Zavoda
 • Osiguravanje usklađenosti istraživanja s etičkim principima – organizacija i sazivanje Etičkog povjerenstva Zavoda – prijava i ocjena prema etičkim standardima prema protokolu
Skip to content