Zavod

ISPOSTAVE

Ispostava Cres Adresa:Turion 2651 557 Cres Osoba ovlaštena za zastupanje Zavoda: Senka Stojanović, dr.med. spec. epidemiologije. Telefon: 572 218 Fax: 573 205Mail adresa:epid.cres@zzjzpgz.hrskolska.cres@zzjzpgz.hr Ispostava Crikvenica Adresa:Kotorska 13a51 260

Više »

POVIJEST ZAVODA

U Rijeci je ugarsko Ministarstvo poljoprivrede osnovalo Stanicu za kemijska ispitivanja pod nazivom M. KIR. ALLAMI VEGYKISERLETI ALLOMAS – R. UNG. STAZIONE SPERIMENTALE CHIMICA DELLO

Više »

RADNA TIJELA

STRUČNO VIJEĆE Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojbenih jedinica Zavoda. Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine. U

Više »
Skip to content