Search
Search
Close this search box.

Odsjek za zdravstvenu statistiku

KONTAKTI:

Voditeljica:

Ljiljana Beg-Zrakić, dipl. oec., univ.mag.sanit.publ.

Mob. 091 203 0 811

Tel. 051/358-773

e-mail: ljiljana.beg-zrakic@zzjzpgz.hr

Osnovni djelokrug rada Odsjeka za zdravstvenu statistiku je prikupljanje, kontrola, obrada i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenog stanja stanovnika na području Primorsko-goranske županije.

Podatke dobivamo od svih zdravstvenih subjekata na području Županije, bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Prema programu statističkih istraživanja, podaci se prikupljuju mjesečno, godišnje i periodično, prema potrebi.

Prikupljaju se i podaci o kadrovima, odnosno zdravstvenim i administrativno-tehničkim djelatnicima zaposlenim u zdravstvu.

Kao rezultat cjelogodišnjeg rada, svake godine izdaje se Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije. Izdaje se u tekućoj godini za prethodnu godinu. Sadrži statističke podatke o stanovništvu, vitalnim događajima (natalitet, mortalitet, nupcijalitet, divorcijalitet), uzrocima pobola i pomora stanovništva, organizaciji zdravstvene djelatnosti, zdravstvenoj zaštiti dojenčadi i predškolske djece, školske djece, odraslih, žena…. Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) te Primorsko-goranska županija. Dostupan je na WEB stranicama Zavoda. Ljetopis sadrži i popis svih zdravstvenih subjekata na razini Županije.

Zdravstveni pokazatelji sadržani u Ljetopisu ne ukazuju samo na aktualno zdravstveno stanje stanovnika naše županije, već su i temelj za određivanje prioriteta aktivnosti, odnosno kreiranja zdravstvene politike. Sukladno navedenom, Zavod organizira i provodi niz javnozdravstvenih aktivnosti – nacionalnih  preventivnih programa, od velikog  interesa za stanovnike Primorsko-goranske županije (Program ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, Živjeti zdravo), te županijskih programa (Narodni zdravstveni list, Program unaprjeđenja oralnog zdravlja, Prevencija bolesti srca i krvožilja, Skrining osteoporoze kod žena, Pregledi i edukacija za rano otkrivanje melanoma, Zlatno doba života….).

Na zahtjev različitih korisnika često se rade dodatne obrade i interpretacije podataka čiji je cilj unaprijediti zdravstveno stanje stanovnika (Socijalna karta, Slika zdravlja, Plan zdravstvene zaštite i sl.)

Voditeljica: Ljiljana Beg Zrakić, dipl. oec.,univ.mag.sanit.publ.

Djelatnica: Tea Vidmar Dugina, mag.oec.

Skip to content