Search
Search
Close this search box.

Odsjek za javnozdravstvene programe

KONTAKTI

Voditeljica:

Prim. Svjetlana Gašparović Babić, dr.med., spec. javnog zdravstva

Mob. 091 255 0792

e-mail: svjetlana.gasparovic-babic@zzjzpgz.hr

Cilj rada Odsjeka za javnozdravstvene programe je promocija i unaprjeđenje zdravlja  te prevencija bolesti stanovništva PGŽ provođenjem lokalnih, županijskih i nacionalnih preventivnih zdravstvenih programa. Aktivnosti se provode na osnovu zdravstvenih prioriteta definiranih kroz nacionalne preventivne programe te platformu „Zdrava županija“.

Kronične nezarazne bolesti (KNB), u većini zemalja svijeta pa tako i u Hrvatskoj, predstavljaju veliki javno-zdravstveni izazov. U toj velikoj skupini bolesti posebno se ističu tri vodeće (od kojih umire oko 80% stanovništva Hrvatske), a to su: kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti i dijabetes. Prevencija bolesti provodi se na svim razinama: primarna prevencija (sprječavanje bolesti djelovanjem na čimbenike rizika), sekundarna prevencija (programi probira u s ciljem otkrivanja bolesti u ranoj fazi dok je još moguće izlječenje) i tercijarna prevencija (sprečavanje komplikacija, invaliditeta i poboljšanje kvalitete života).

U Odsjeku se provode:

Nacionalni preventivni programi (NPP):

 • NPP Rano otkrivanje raka dojke
 • NPP Rano otkrivanje raka debelog crijeva
 • NPP rano otkrivanje raka vrata maternice
 • NPP Živjeti zdravo

Županijski preventivni programi:

 • Zdrava županija – prioritet Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti kroz dob (županijski program Prevencija bolesti srca i krvožilja kod stanovnika Primorsko-goranske županije)
 • Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u Primorsko-goranskoj županiji

Lokalni preventivni programi:

 • Pregledi i edukacija za rano otkrivanje melanoma
 • Skrining osteoporoze
 • Zlatno doba života – unaprjeđenje zdravlja osoba treće životne dobi

Uz organizaciju i provođenje javnozdravstvenih programa Odsjek se, u suradnji s drugim Odsjecima Odjela, bavi organizacijom promotivnih aktivnosti povodom obilježavanja značajnih javnozdravstvenih datuma (Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca, Međunarodni dan starijih osoba, Dan narcisa, mimoza, plavih irisa i dr.), medijskom promocijom zdravlja i publicističkom djelatnošću – redovitim izdavanjem Narodnog zdravstvenog lista te periodičkim izdavanjem edukativnih brošura i letaka.

Narodni zdravstveni list popularno je zdravstveni dvomjesečnik za unaprjeđenje zdravstvene kulture. Redovito izlazi od 7.4.1958., a cilj mu je promocija zdravlja, zdravstvena edukacija i podizanje zdravstvene pismenosti. Namijenjen je medicinskim laicima (općoj populaciji) svih dobnih skupina, čitateljstvu je prilagođen stilom i jezikom te prati aktualnosti u medicini. Autori članaka su renomirani stručnjaci, a sadržaj ima naglasak na prevenciju s praktičnim savjetima za čitatelje u cilju edukacije i osvještavanja čitaoca za aktivno sudjelovanje u unaprjeđenju svog zdravlja. Odobren je kao pomoćno sredstvo u nastavi i dobitnik je brojnih nagrada za kvalitetu.

Djelatnici:

 • Vlasta Lončar, mag.med.techn.
 • Ines Vrljić, mag.admin.publ.
 • Ankica Pichler
 • Maja Ružić, bacc.oec.
 • Nevenka Vlah, univ.mag.sanit.publ.
 • Doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med.spec.
Skip to content