Search
Search
Close this search box.

Odsjek za zaštitu i unapređenje reproduktivnog zdravlja djece i mladih

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka:
Nataša Fugošić Lenaz, dr. med., spec. školske i adolescentne medicine

Adresa: Rijeka, Zametska 63 a

Tel. : 051/261-030

e-mail: natasa.fugosic-lenaz@zzjzpgz.hr

Prema definiciji WHO reproduktivno zdravlje je stanje potpunoga tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili iznemoglosti u svim segmentima koji se odnose na reproduktivni sustav. To uključuje mogućnost ostvarivanja zadovoljavajućeg i sigurnog spolnog života uključujući i slobodu planiranja obitelji, kao svjesnom odlučivanju i muškarca i žene o najpovoljnijem vremenu za roditeljstvo, željenom broju djece kao i razmaku između trudnoća, te ostvarivanja tjelesnog zdravlja reproduktivnog sustava.

U očuvanju reproduktivnog zdravlja važni su pristup točnim informacijama koje se odnose na reproduktivni sustav, pristup sigurnoj, učinkovitoj i prihvatljivoj metodi kontracepcije prema osobnom izboru, te odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi koja će pružiti mogućnost reprodukcije i najbolje izglede za zdravo potomstvo, a pri tome se vodeći principima prava svakog pojedinca za osobno odlučivanje o vlastitom spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Posebno osjetljivu skupinu u društvu čine mladi ljudi koji se nerijetko suočavaju sa brojnim preprekama u dolasku do informacija, ali i skrbi za spolnim i reproduktivnim zdravljem zbog čega se susreću sa posljedicama toga: spolno prenosivim infekcijama, mladenačkim trudnoćama i pobačajima. Usvajanje svjesnosti o važnosti brige za reproduktivno zdravlje i usvajanje zdravih ponašanja u dobi adolescencije od iznimne je važnosti za očuvanje tog zdravlja i sprečavanja njegovih posljedica u odrasloj dobi, te u konačnici važno i za zdravlje populacije u cjelini. To je razlog zbog kojeg čine područje posebnog interesa za javno zdravstvo, posebice djelatnost školske i adolescentne medicine i odsjeka za promociju, zaštitu i unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih kojeg čine liječnici specijalisti školske i adolescentne medicine, liječnik specijalist ginekologije i opstetricije i prvostupnice sestrinstva.

Problematika kojom se odsjek bavi uključuje osim brige za fizičkim zdravljem reproduktivnog sustava (anomalije i poremećaji reproduktivnog sustava, adolescentne trudnoće i pobačaji, spolno zlostavljanje) također i pružanje informacija i savjetovanja o svim aspektima reproduktivnog zdravlja, te potpore u emotivnim aspektima spolnosti s ciljem podizanja znanja, usvajanja vještina i stavova o zaštiti reproduktivnog zdravlja i postizanju u budućnosti odgovornog i zdravog roditeljstva.

U sklopu odsjeka moguće je učiniti i ginekološki pregled sa ultrazvukom i PAPA testom, a zahvaljujući suradnji sa citologom vrijeme čekanja nalaza se skratilo sa 3-6 mjeseci na svega 7-14 dana čime se ubrzava proces započinjanja liječenja ukoliko za to postoji potreba.

Ovim zdravstvenim programom cilj je pružiti pojačani pristup zaštiti zdravlja osjetljivih skupina u društvu, u ovom slučaju mladih ljudi, kroz edukaciju, potporu i zdravstvenu skrb educiranih stručnjaka koji mogu pružiti pravovremenu, kvalitetnu i provjerenu skrb dostupnu svima, besplatno i bez prethodnog upućivanja, unutar dostupnih funkcionalnih infrastruktura povezanih sa drugim ustanovama (laboratoriji, kliničke bolnice) i uz dostupnost odgovarajućim medicinskim proizvodima (bezreceptnim i receptnim lijekovima).

Skip to content