Search
Search
Close this search box.

Odsjek za praćenje rasta i razvoja te učenika sa zdravstvenim teškoćama

KONTAKTI

Voditeljica odsjeka:
Jadranka Vrcelj Šanko, dr. med. spec. školske i adolescentne medicine

Adresa: Rijeka, Studentska 1

Tel. : 051/339-864

e-mail: jadranka.vrcelj.sanko@zzjzpgz.hr

Problematika:

 • Praćenje rasta i razvoja, kontrola zdravstvenog stanja te rano utvrđivanje i prepoznavanje poremećaja zdravlja:
 • sistematski pregledi ( prije upisa u prvi razred, u V. razredu OŠ, VIII. razredu OŠ, I. razredu SŠ, I. godina studija)
 • probiri ( screening ) – obiteljska hiperkolesterolemija, anemija, proteinurija ( prije upisa u I. razred OŠ), vid, vid na boje, uhranjenost ( III. razred OŠ), lokomotorni sustav i uhranjenost ( VI. razred OŠ ), sluh ( VII. razred OŠ), mentalno zdravlje ( VIII. razred OŠ i I. razred SŠ)
 • namjenski pregledi
 • Aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja te teškoćama u razvoju:
 • praćenje zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te potrebne mjere zdravstvene zaštite
 • praćenje uspješnosti savladavanja školskog programa
 • profesionalno savjetovanje vezano uz odabir srednjoškolskog zanimanja
 • praćenje sposobnosti učenika za savladavanje programa tjelesne i zdravstvene kulture te po potrebi prilagodba programa
 • praćenje tjelesne spremnosti te utvrđivanje mogućih kontraindikacija za određena natjecanja u školskim sportskim klubovima
 • prilagodba ispitne tehnologije na državnoj maturi
 • rad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika uključenih u odgojno obrazovni rad s učenicima
 • savjetovanje i rad na usvajanju zdravijih životnih navika i načina života
 • prilagodba u školskom i studentskom okruženju
 • prihvaćanje različitosti, podrška, solidarnost, tolerancija
 • Rad u povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika sa teškoćama u razvoju/zdravstvenim teškoćama te određivanje primjerenog oblika školovanja
Skip to content