Search
Search
Close this search box.

Odsjek za zdravstvenu zaštitu studenata

KONTAKTI:

v.d. Voditeljica Odsjeka:
dr.sc. Marijana Turčić, dr. med., spec.školske medicine

Adresa: Ulica Radmile Matejčić 5

Tel. : 051/584 875 i 051/584 876

e-mail: marijana.turcic@zzjzpgz.hr

 

RADNO VRIJEME AMBULANTE I NARUČIVANJE

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 07:00 – 15:00 sati (rad s pacijentima 08:00 – 12:30 sati)

Utorak/petak neparni datumi: 07:00- 15:00 sati (rad s pacijentima 08:00 – 12:30 sati)

Utorak/petak parni datumi: 12:00 – 20:00 sati (rad s pacijentima 13:30 – 17:30 sati)

Obvezno je prethodno naručivanje na broj telefona 051/584-876 ili na e-mail: kampus.zdravlje@zzjzpgz.hr, i to u prijepodnevnoj smjeni od 11:30 do 12:30 sati te u poslijepodnevnoj smjeni od 16:30 do 17:30 sati.

Studentska ambulanta Kampus je, uz ostale ambulante nadležne za studente, namijenjena svim studentima, a prvenstveno onima s područja Kampusa, a kako bi ostvarili pravo na preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu za vrijeme trajanja studija u Rijeci. Ova ambulanta je dostupna svakim radnim danom, kako bi studenti imali pristup preventivnoj zdravstvenoj usluzi i savjetovanju u sklopu Savjetovališta otvorenih vrata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STUDENATA

1. Sistematski pregled na prvoj godini (te po potrebi ciljani sistematski pregled na trećoj godini) studija

Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled ( TV, TM, ITM, RR, puls, procjenu oštrine vida, raspoznavanje boja, status glave i vrata s pregledom štitne žlijezde, auskultaciju srca i pluća, pregled mišićno-koštanog sustava, procjenu spolnog razvoja prema Tanneru), zdravstvenu (osobnu i obiteljsku) te socijalnu anamnezu, uvid u cjepni status. Obavezni dio sistematskog pregleda je upitnik o navikama ( prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i spolnom ponašanju.

2. Pregled prije prijema u studentski dom

Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske), socijalne anamneze- ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti te kliničkog pregleda.

3. Timski rad sa studentima s zdravstvenim teškoćama vezano za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture

Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.

4. Savjetovališni rad – Savjetovalište otvorenih vrata

Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja ( spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, psihičke probleme i oboljenja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.

Navedeno se provodi sa stručnim suradnicima i Psihološkim savjetovalištem Sveučilišta, s Odjelom školske i sveučilišne medicine Nastavnog zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: NZZJZ PGŽ), Odjelom za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti NZZJZ PGŽ, specijalistom ginekologije i opstetricije, vanjskom suradnicom NZZJZ PGŽ, koja sudjeluje u provedbi županijskog programa Centri za mlade- savjetovališta otvorenih vrata, ordinacijom obiteljske medicine Doma zdravlja Primorsko-goranske županije smještene na Kampusu te svim ostalim zdravstvenim subjektima ovisno o potrebama studenata. U suradnji s Domom zdravlja PGŽ otvorena je i zajednička e-mail adresa za obje ambulante koje ordiniraju u prostoru ambulante na Kampusu: kampus.zdravlje@zzjzpgz.hr Putem iste postoji mogućnost kraćeg savjetovanja i/ili naručivanja elektroničkim putem.

5. Cijepljenje

Provodi se sukladno provedbenom programu obvezne i preporučene imunizacije.

Do kraja tekuće kalendarske godine mogućnost dobrovoljnog cijepljenja protiv HPV-a za sve studente do 25 godina starosti uz prethodni dogovor, individualno savjetovanje i namjenski pregled prije cijepljenja.

6. Posebno praćenje studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja

7. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:

  • u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza
  • za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga
  •  za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom

8. Zdravstveni odgoj

Provodi se integrirano uz sistematske preglede i probire ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, okrugli stol, individualni rad i tribine


Uz navedenu ambulantu, koja provodi preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite sukladno Planu i programu mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te u svojoj nadležnosti ima studente Sveučilišta, čije se sastavnice nalaze na području Kampusa, postoje i drugi nadležni timovi za studente, a popis s nadležnostima, lokacijama i kontaktima možete pronaći ovdje.

Naravno, ambulanta na Kampusu će pružiti usluge svim studentima, neovisno o nadležnom timu studentske medicine, kada postoji akutna indikacija.

Skip to content