Search
Search
Close this search box.

Odsjek za DDD sanitarni nadzor i uzorkovanje

KONTAKTI

Voditelj Odsjeka za DDD, sanitarni nadzor i uzorkovanje:
mr. Mirsad Bilajac, dipl.sanit.ing.
Broj telefona: 051 358 757
e-mail: ddd@zzjzpgz.hr

Prema važećim zakonskim propisima kao posebna mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provodi se preventivna i obvezno preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (u daljnjem tekstu: DDD mjere). Navedene mjere provode se temeljem Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Primorsko – goranske županije, općina i gradova i to u cilju:

 • osiguranja zdravlja pučanstva,
 • uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti,
 • smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja putem različitih vrsta,
  • mikroorganizama (bakterije, rikecije, virusi, protozoi, gljivice),
  • insekata (žohari, muhe, komarci (pročitajte više) i drugi molestanti),
  • glodavaca (miš, štakor),
 • te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva.

Usluge Odsjeka

Odsjek za DDD sanitarni nadzor i uzorkovanje subjektima pruža sljedeće usluge:

 • stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • stručni nadzor na provedbom minimalno potrebnih preventivnih mjera za smanjenje rizika od moguće pojave legionarske bolesti
 • analizu rizika za pojavu legionarske bolesti u kućnoj vodoopskrbnoj mreži subjekata od javnozdravstvene važnosti (informativni letak)
 • stručni nadzor nad provedbom hiperkloriranja vode. Hiperkloriranje se provodi kao preventivna ili protuepidemijska dezinfekcija u kućnoj vodoopskrbnoj mreži ili vodi rashladnih tornjeva
 • ispitivanje higijenskih uvjeta u objektima koji posluju sa hranom i objektima pod sanitarnim nadzorom na zahtjev stranke ili nadležne inspekcije,
 • uzorkovanje briseva/otisaka opreme, pribora, radnih površina i ruku zaposlenika na mikrobiološku ispravnost,
 • uzorkovanje uzoraka hrane na zdravstvenu ispravnost sukladno HACCP planovima objekata,
 • uzorkovanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju u objektima u poslovanju sa hranom sukladno HACCP planovima objekata,
 • higijensko – epidemiološki izvid objekta i pisanje izvješća o obavljenom higijensko – epidemiološkom izvidu u objektu sa stručnim savjetima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, predmeta opće uporabe i higijenskim uvjetima u objektu,
 • obavljanje stručnih usluga za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka, radi utvrđivanja odgovarajućih preventivnih i kontrolnih mjera koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane s obuhvatom svih faza proizvodnje, prerade i transporta hrane (stručne usluge na uvođenju HACCP sustava) temeljem Zakona o hrani (N.N. br. 18/23.), Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (N.N. br. 83/22.) te Pravilnika o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava NN (68/15),
 • identificiranje alergena u hrani sukladno Zakonu o informiranju potrošaća o hrani (N.N. br.56/13.),
 • Edukacija – osposobljavanje za rad po načelima HACCP-a zaposlenika koji rade sa i u proizvodnji bezglutenske hrane.
 • kontrola trajne primjene načela HACCP-a, dobre higijenske prakse (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP) – audit,
 • osposobljavanje za rad po načelima HACCP-a (djelatnika, voditelja, internog auditora i druge radionice na temu osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane ovisno o potrebi SPH (subjekta u poslovanju sa hranom),

Stručne usluge za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka obuhvaćaju:

 1. analizu postojećeg stanja prostora i opreme u smislu zadovoljavanja Uredbi (EZ) br.852/2004 i br. 853/2004,
 2. prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih, higijensko – sanitarnih i organizacijskih nedostataka,
 3. izradu HACCP plana objekta (identifikacija opasnosti, kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica, propisivanje monitoringa i korektivnih mjera, izrada potrebnih radnih uputa i standardnih postupaka, izrada potrebne dokumentacije i zapisa) ili implementaciju postojećih Sektorskog Vodiča,
 4. teoretsku i praktičku edukaciju osoblja,
 5. verifikaciju sustava.
Skip to content