Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vesna Šušnić, dipl.san.ing.
Broj telefona: 051 358 757
e-mail: ddd@zzjzpgz.hr

Prema važećim zakonskim propisima kao posebna mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provodi se preventivna i obvezno preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (u daljnjem tekstu: DDD mjere). Navedene mjere provode se temeljem Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Primorsko – goranske županije, općina i gradova i to u cilju:

 • osiguranja zdravlja pučanstva,
 • uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti,
 • smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja putem različitih vrsta,
  • mikroorganizama (bakterije, rikecije, virusi, protozoi, gljivice),
  • insekata (žohari, muhe, komarci (pročitajte više) i drugi molestanti),
  • glodavaca (miš, štakor),
 • te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva.

Usluge Odsjeka

Odsjek za DDD subjektima pruža sljedeće usluge:

 • stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • stručni nadzor na provedbom minimalno potrebnih preventivnih mjera za smanjenje rizika od moguće pojave legionarske bolesti
 • analizu rizika za pojavu legionarske bolesti u kućnoj vodoopskrbnoj mreži subjekata od javnozdravstvene važnosti (informativni letak)
 • stručni nadzor nad provedbom hiperkloriranja vode. Hiperkloriranje se provodi kao preventivna ili protuepidemijska dezinfekcija u kućnoj vodoopskrbnoj mreži ili vodi rashladnih tornjeva

Skip to content