Odsjek za koordinaciju programa cijepljenja i distribuciju cjepiva

KONTAKTI

Voditelj Odsjeka: Vinko Ribić, bacc.med.lab.diagn.
Broj telefona: 051/ 358 – 786
E-mail: vinko.ribic@zzjzpgz.hr
epidemiologija.cijepljenje@zzjzpgz.hr

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (NN 103/13 i 144/20) Odsjek za koordinaciju programa cijepljenja i distribuciju cjepiva Županijskog zavoda za javno zdravstvo:

 • planira cijepljenje za područje Primorsko – goranske županije u skladu s Provedbenim programom obveznih cijepljenja u kalendarskoj godini
 • tijekom prosinca u tekućoj godini šalje potrebe za cjepivom u idućoj godini, podijeljenu po kvartalima, centralnom distributeru i voditelju Programa cijepljenja
 • kvartalno naručuje cjepiva
 • evidentira i  pohranjuje cjepiva u rashladnoj komori
 • nadzire, analizira i evaluira provođenje Programa obveznog cijepljenja
 • vodi evidenciju o potrebama cjepiva i distribuciji cjepiva
 • izrađuje izvješća o provedenom cijepljenju i potrošnji cjepiva propisanom  zakonom i pravilnikom
 • prema potrebi distribuira cjepiva prema ovlaštenim cjepiteljima u PGŽ, strogo poštujući „hladni lanac”
 • mjesečno prikuplja i izrađuje izvješća o potrošnji cjepiva i broju cijepljenih osoba, te izvješća šalje HZJZ
 • godišnje prikuplja, analizira, evaluira i izrađuje izvješća o izvršenom cijepljenju, te šalje HZJZ
 • prema potrebi provodi obavješćivanje cjepitelja na terenu te povlačenje cjepiva
 • koordinira cijepljenja sa svim cjepiteljima u PGŽ
 • nabavlja i distribuira ostala cjepiva iz neobaveznog programa cijepljenja
 • sezonski planira, nabavlja i distribuira cjepivo protiv gripe

Za sve ostale upite i informacije:

Broj telefona: 051/ 358 – 786

E-mail adresa: epidemiologija.cijepljenje@zzjzpgz.hr

Skip to content