Search
Search
Close this search box.

Odsjek za upravljanje higijensko – epidemiološkim rizicima

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka za upravljanje H-E rizicima:
mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. ing.
Tel: 051/358–758
E-mail: herizici@zzjzpgz.hr; vedrana.jurcevic-podobnik@zzjzpgz.hr

Odsjek za upravljanje higijensko-epidemiološkim rizicima djeluje unutar Odjela za epidemiologiju kroničnih i nezaraznih bolesti  s ciljem procjene rizika za zdravlje ljudi.

Procjena rizika za ljudsko zdravlje uključuje korištenje raspoloživih podataka o utvrđenim opasnostima u svrhu procjene prirode, veličine i vjerojatnosti štetnih učinaka na zdravlje ljudi koji bi mogli biti izloženi štetnim agensima npr. kontaminiranim medijima iz okoliša (hrana, voda, zrak, tlo, plin iz tla, podzemne vode, površinske vode i dr.).

Odsjek za procjenu higijensko – epidemioloških rizika primjenjuje metodologiju procjene rizika na temelju ispitivanih parametara i istraživanja koja se provode u ostalim ustrojbenim jedinicama Epidemiološkog Odijela, ali po potrebi i drugih ustrojbenih jedinica NZZJZ PGŽ.

Odsjek, naslanjajući  se na aktivnosti ostalih ustrojbenih jedinica, vrši procjenu rizika na temelju dostupnih podataka s ciljem planiranja javnozdravstvenih mjera te poduzimanja preventivnih aktivnosti.

Aktivnosti Odsjeka obuhvaćaju i izradu Vodiča i smjernica koje procjeniteljima rizika koji rade u poslovnim subjektima pomaže za jednostavniju samostalnu procjenu opasnosti i karakterizaciju rizika u svrhu planiranja preventivnih mjera.

Na temelju epidemioloških pokazatelja kretanja zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti procjena rizika pruža smjernice za poduzimanje javnozdravstvenih aktivnosti u zajednici.

Temelj za praćenje javnozdravstvenih rizika predstavljaju zakonski definirane mjere zdravstvene zaštite koje obuhvaćaju zaštitu od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka.

Skip to content