KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30ESF - Projekt ProtectAS

Izvor: novilist.hr

Na natječaju "Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena" od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobren je projekt „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) vrijedan 3.203.602,53 kn za koji je osigurano 100% bespovratnih sredstava.

Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) od Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Nositelj projekta je Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu sa slijedećim partnerima: Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

DATUM POČETKA
1.6.2020.
DATUM ZAVRŠETKA
31.5.2023.

SLUŽBENE STRANICE PROJEKTA: https://protectas.com.hr/


DRUGO ONLINE PREDAVANJE U OKVIRU PROTECT AS PROJEKTA

Javno online predavanje u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 25.05.2021. od 13:00 do 14:00, pod naslovom “Integracija numeričkog modela cirkulacije mora u sustav kontrole širenja invazivnih vrsta uslijed ispuštanja balastnih voda – izazovi terenskih mjerenja”.

Pročitajte više...


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECT AS „RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA“

U okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – ProtectAS (KK.05.1.1.02.0013), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dana 21. svibnja 2021. godine u 12.00 sati održati će se javno online predavanje u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, pod naslovom “Unos invazivnih vrsta putem brodskih balastnih voda – značaj upravljanja vodenim balastom“. Predavanje će se održati preko platforme ZOOM ID 542 578 4633, lozinka 123456.


Projekt akronima ProtectAS zamišljen je s ciljem da tijekom tri godine trajanja projekta na osnovu znanstvene ekspertize svih sudionika na projektu nastavi i nadopuni rezultate projekta BALMAS , koji je uključivao većinu partnera okupljenih na projektu ProtectAS.

Za razliku od projekta BALMAS, koji je bio usmjeren na širu problematiku zaštite Jadrana od štetnog utjecaja balastnih voda, čije aktivnosti je provodilo 16 partnera iz šest država koje dijele Jadransku obalu, projekt ProtectAS usmjeren je na razvoj sustava za zaštitu hrvatskih brodskih luka u okvirima geografskih i oceanoloških specifičnosti koje iste imaju, ljudskih resursa, i regulative Republike Hrvatske.

Cilj projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa štetnih organizama koji će omogućiti smanjenje ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama.

Predloženo interdisciplinarno istraživanje objedinit će istraživanja u područjima najprometnijih hrvatskih teretnih luka, Ploče i Rijeka. Uz mjerenje abiotičkih čimbenika i modeliranje morskih struja u lukama Ploče i Rijeka istražit će se sastav planktonskih zajednica, kao i prisustvo mikrobioloških indikatora i patogena te odrediti dinamika širenja vrsta u lukama.

Na osnovu podataka iz ranije provedenih istraživanja, u velikoj mjeri postignutih provedbom IPA Adriatic projekta BALMAS, te novodobivenih podataka, izradit će se plan mjera za suzbijanje i smanjenje potencijalnih štetnih posljedica od unosa stranih i ostalih štetnih vrsta brodskim balastnim vodama na bioraznolikost i morske ekosustave, vode za kupanje te zdravlje ljudi.

Rezultati projekta bit će primjenjivi u ispunjavanju smjernica nacionalne i regulative EU, i to: Uredbe o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 97/2017), Pravilnika o upravljanju i nadzoru balastnih voda (NN 128/12), Međunarodnoj konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, iz 2004. godine, Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (Deskriptori Bioraznolikost i Strane vrste) iz 2008. i Direktivi o upravljanju kakvoćom voda za kupanje iz 2006. god. čime projekt ukazuje na značajnost svojih rezultata i ujedno na značajnu ulogu koju rezultati mogu imati u društvu kroz primjenjivost planiranih istraživanja u ovom projektu.


ISTRAŽIVAČKI TIM

Od strane NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE na projektu sudjeluju:

Voditelj za mikrobiološka ispitivanja
• izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing

Suradnici
• dr.sc. Arijana Cenov, dipl.sanit.ing.
• dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Koordinator projekta
• doc. dr. sc. Marijana Pećarević, SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ODJEL ZA AKVAKULTURU

Voditeljica istraživanja
• dr.sc. Romina Kraus, INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Suradnici INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
• dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen
• dr. sc. Ana Baričević
Denis Škalic

Ostali partneri na projektu
• izv. prof. Dalibor Carević, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
• prof. dr. sc. Renato Ivče, SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET 
MONITORING
OBAVIJESTI