KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30Aktivnosti zdrav. odgoja i promocije zdravlja

Cilj aktivnosti je promocija zdravlja i zdravstvena edukacija stanovništva sa svrhom očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te unaprjeđenja zdravstvene kulture stanovništva. Prosvjećivanje i edukacija stanovništva provode se na osnovu definiranih zdravstvenih prioriteta. To se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

Prosvjećivanje i edukacija stanovništva provode se na osnovu definiranih zdravstvenih prioriteta. To se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

  • izrada i provođenje programa zdravstvenog prosvjećivanja na osnovu definiranih prioriteta (Program prevencije bolesti srca i krvožilja kod stanovnika Primorsko-goranske županije, Programa prevencije ozljeđivanja male djece, provodnja Nacionalnih programa – Rano otkrivanje karcinoma kolona i dr.)
  • edukacija putem predavanja, radionica, publikacija, edukativnih materijala, medijske promocije,
  • organiziranje stručnih skupova (tribina, simpozija…),
  • objavljivanje stručnih i znanstvenih radova,
  • organiziranje javnozdravstvenih promotivnih akcija (povodom Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana srca, Međunarodnog dana starijih osoba i dr.),
  • publicistička djelatnost – izdavanje Narodnog zdravstvenog lista,promotivnih brošura, letaka i dr.,
  • suradnja s medijima, promocija putem medija.

Zdravstveno-edukativne brošure:

Koordinatorica aktivnosti zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja: Radojka Grbac, univ.bacc.paed.

Tel: 051 358 792

e-mail: radojka.grbac@zzjzpgz.hr 
MONITORING
OBAVIJESTI