KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30

Odsjek za kontroling


Osnovni zadatak odsjeka je usmjeravanje Zavoda ka ostvarenju postavljenih ciljeva na način da koordinacijom i integracijom upravljačkih funkcija nadzire donošenje i realizaciju planova, analizira razne pojave u poslovanju Zavoda polazeći od potencijala, prilika ali i rizika unutar i izvan ustanove, te perspektive razvoja. Oblikuje različite procese a naglasak je na oblikovanje procesa planiranja i kontrole te sustava informiranja i izvješćivanja. Koristi moderne metode obračuna troškova, provodi interne i eksterne benchmarking analize. Detaljno se analizira cjelokupno poslovanje ustanove, ocjenjuje njena sigurnost i uspješnost te predlaže unapređenje poslovnog sustava.
Koordinira ciljeve i planove na nižim razinama i organizira međusobno izvještavanje o budućim aktivnostima. Opskrbljuje odgovorne s potrebnim operativnim podacima i informacijama. Oblikuje i održava kontroling sustav sukladno standardima kvalitete definiranim od IGC- međunarodne skupine za kontroling i DGQ-Njemačkog društva za kvalitetu (DIN SPEC 1086). Proaktivno sudjeluje u svakodnevnom poslovanju, projektima i razvoju Zavoda. Koristi izvještavanje prema GRI (The Global Reporting Initiative) smjernicama za informiranje o ekonomskom, ekološkom i društvenom doprinosu ustanove.
Operativni kontroling je usmjeren na ostvarivanje operativnih planova, analizu uzroka i posljedica i interno izvještavanje dok strateški kontroling razmatra dugoročne i strateške aspekte poslovanja.
   
MONITORING
OBAVIJESTI