KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30

Odjel školske i sveučilišne medicine

Pri Odjelu djeluju Centri za mlade i psihološko savjetovalište.

POPIS NADLEŽNIH TIMOVA ŠKOLSKE MEDICINE

POPIS NADLEŽNIH STUDENTSKIH LIJEČNIKA

PSIHOLOŠKA ORDINACIJA

CILJEVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

 • rano uočavanja poremećaja i bolesti
 • sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja i bolesti ovisnosti
 • usvajanje stavova i navika zdravog načina života
 • razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje u zajednici
 • zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
 • Zaštita mentalnog zdravlja, osobito vezanog uz probleme učenja i prilagodbe na školu

Aktivnosti Odjela školske i sveučilišne medicine

 • Osnovni paket mjera
 • Dodatni preventivni programi
 • savjetovališni rad
 • Posebni preventivni programi

Osnovni paket mjera:

 • Sistematski pregledi (1.r. OŠ, 5. r. OŠ, 8.r.OŠ, 1.r.SŠ, 1.g. studija)
 • Ostali preventivni pregledi (kontrolni pregledi, namjenski pregledi za izdavanje potvrda i mišljenja, ostali pregledi)
 • Probiri (rast i razvoj, vid, vid na boje,anemija, krvni tlak, proteinurija,skolioza, sluh, gušavost,spolni razvoj i reproduktivno zdravlje, ponašanje i prilagodba na školu, rizične navike, mentalno zdravlje, probiri kod učenika s rizikom)
 • Zdravstvena i tjelesna kultura (pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za program TZK, pregled u svrhu utvrđivanja primjerenog oblika tjelesne aktivnosti, pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću, pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima)
 • Mjere zaštite od zaraznih bolesti (cijepljenje i docjepljivanje -obvezni kalendar, dodatna cijepljenje i docjepljivanje učenika/studenata sa rizikom, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti -pregled kod pojave neke zarazne bolesti u školi)
 • Zaštita i unapređenje školskog okruženja (manji epidemiološki izvid-obilazak i higijenska kontrola škole, nadzor kuhinje, kontrola uvjeta obrazovanja za učenike s posebnim potvrdama)
 • Savjetovališni rad - o očuvanju i unaprjeđenju zdravlja i zdravijeg načina življenja, kod problema učenja, kod problema mentalnog zdravlja, kod poremećaja u ponašanju, reproduktivnom zdravlju, kod kroničnih poremećaja zdravlja, kod učenika i studenata s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju, pri odabiru budućeg zanimanja, savjetovanje i konzultacije sa stručnim suradnicima škole i nastavnicima, savjetovanje roditelja/staratelja i obitelji
 • Zdravstveni odgoj za učeniike, roditelje i nastavnike
 • Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti učenika i primjerenog oblika školovanja( timska sinteza -povjerenstvo škole, povjerenstvo ureda, dodatni ciljani pregledi, expertize, pregled i procjena psihofizičke sposobnosti).
 • Ostale aktivnosti (suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvenog i drugih sustava, međusektorska suradnja, planiranje mjera i aktivnosti, registriranje, evidentiranje,evaluacija, izvješćivanje)

Dodatni preventivni programi:

 • Centri za mlade- savjetovališta otvorenih vrata ( školski liječnik, psiholog, ginekolog i medicinska sestra)
 • Debljina je bolest-hrana može biti i lijek; Edukacija edukatora-prevencija devijantnih ponašanja; Prvašić u kući-škola odgovornog roditeljstva; Kako zavoljeti čitanje-uloga nastavnika i roditelja?; Logopedski tretman predškolske i školske djece; Zaštita i unaprjeđenje oralnog zdravlja učenika)

Posebni preventivni programi:

 • Cijepljenje protiv HPV infekcije

PORUKE O CIJEPLJENJU:

 • Cijepljenjem se štite djeca od zaraznih, ponekad i za život opasnih bolesti.
 • Cijepljenje je obavezno za svu djecu prema programu imunizacije.
 • Dijete treba pripremiti za postupak cijepljenja
 • Blaže bolesti dišnih puteva nisu prepreka za cijepljenje
 • Pri svakoj sumnji na zaraznu bolest dijete treba odvesti liječniku

Necijepljeno dijete

 • Može se zaraziti virusom dječje paralize. Djeca koja obole, često ostaju trajni invalidi.
 • Može oboljeti od tetanusa. Djeca oboljela od tetanusa često umiru.
 • Može oboljeti od difterije, hripavca i drugih bolesti od kojih može i umrijeti. Ako i prežive kasnije su slabi i podložni drugim zarazama.
 • Može ugroziti drugo necijepljeno dijete koje se iz opravdanih razloga ne smije cijepiti.

CENTRI ZA MLADE - polivalentna savjetovališta

Centri za mlade djeluju u sustavu zaštite školske djece i studenta, a mladi mogu dolaziti bez uputnice i straha od stigmatizacije okoline. Osnovani su u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca adolescenti i njihovi roditelji.

To su prilagodba na školu, školski neuspjeh, spolno sazrijevanje, planiranje obitelji, zloporaba psihoaktivnih droga i druge ovisnosti i dr.

Centri za mlade djeluju na svim našim lokalitetima u gradu Rijeci te našim Centrima i Ispostavama, a rad se obavlja srijedom poslijepodne. U popisu timova prema nadležnostima, nalaze se kontakti. 
MONITORING