KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

10
broj novozaraženih u PGŽ
11
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

136
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33666
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

427
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.06.2021. - 08:30Komparativna analiza javnozdravstvenih sustva

Komparativna analiza javnozdravstvenih sustva i rezultata u prevenciji, liječnju i resocijalizaciji ovisnika

S velikim zadovoljstvom predstavljamo rezultat rada na projektu prekogranične surdanje pod nazivom: „Cjelovit pristup liječenju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika o drogama (IPA CLOUD)“.

Riječ je o prvm takvom prekograničnom projektu koji povezuje dvije geografski, socijalno i kulturološki bliske regije. Na obalno–kraškom području u Sloveniji i u Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskoj, još nije bio izveden projekt ili istraživanje, koje bi uključilo prekogranični miltidisciplinarni pristup rješavanju problema socijalne reintegracije ovisnika. U posljednjih 25 godina, nekad dobra suradnja stručnjaka javnog zdravlja i znanstvenika iz tog područja, s obje strane granice smanjena zbog prekinutih razvojnih i političkih puteva. Jedan od ciljeva ovog projekta bio je potaknuti uspostavu stručne i znanstvene i nevladine suradnje, koja će omogućiti zajedničko djelovanje, učenje i razmjenu te posljednično uspješnije rješavanje problematike resocijalizacije i ekonomske integracije korisnika droga.

Europska unija je usvojila Strategiju EU na području droga koja predlaže "regionalan" pristup. Države članice, koje se suoče sa zajedničkim problemom, potiče se na mogućnosti pojačane suradnje tako da problem rješavaju učinkovito i uspješnije. Posebno je naglašena važnost međunarodne suradnje te istraživanja, informiranja i evaluacije. Ovaj pristup komplementaran je onome iz kohezijske politike EU koja prepoznaje potencijal koji leži u prekograničnom povezivanju kao značajnom alatu za ukupni regionalni razvoj.

Zloupotreba droga i posljedično ovisnost, jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema suvremenog društva. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction navodi kako je 80 milijuna europljana konzumiralo neku drogu barem jednom u životu, dok se 1,4 miljuna smatra problematičnim korisnicima opijata. U Kopru i okolini, kao i u Rijeci i okolici godišnje se na liječenje javlja oko 700-tinjak ovisnika. Iznadprosječne (iznad-nacionalne) stope liječenih ovisnika možemo dijelom objasniti i činjenicom da obje prekogranične regije leže na tzv. balkanskoj ruti krijumčarenja droga gdje su veliki lučki i tranzitni gradovi. Sustavi istraživanja, praćenja, liječenja i resocijalizacije ovisnika, intenzivno se razvijaju proteklih godina te je iznimno važno nastaviti jačanje njihovih individualnih, organizacijskih i institucionalnih kapaciteta te osnažiti prekogranično povezivanje.

Unazad dvadestak godina obje su regije svjedočile razvoju epidemije ovisnosti, a sustav prevencije, liječenja i resocijalizacije razvijao se i prilagođavao. Danas kada je ta epidemija zaustavljena pravo je vijeme za pogled unatrag i osvrt na epidemiološku sliku i nove trendove te ocjenu sustava prevencije, liječenja i socijalne i ekonomske reintegracije ovisnika. Ova komparativna analiza stanja i procjena potreba u tom je smislu jedinstveni prekogranični projekt. Izmjenom prekograničnih iskustava obje regije uče, napreduju razvijaju se. Na dobrobiti svojih građana i lokalne zajednice.

Analiza stanja - pročitajte više

A CALL TO ACTION - pročitajte više

Droge i nekemijske ovisnosti u obalno-kraškoj regiji i primorsko-goranskoj županiji: zbornik povzetkov 
MONITORING