ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

  • Dr.sc. Davor Širola, dipl. oec. - predsjednik
  • Nedeljko Tomic, dipl. polit. - član
  • Lidija Klausberger, bacc.med.lab.diagn. - član
  • Nataša Dragaš Zubalj, univ.spec., dr.med. - član
  • Igor Klarić, dr. med. - član< povratak


MONITORING