V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine

Zaključci sa V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine: „ Djeca i mladi - izazov za budućnost“

Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a je uz suorganizatore, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Školu narodnog zdravlja "dr. Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci te Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije organiziralo V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine pod nazivom „ Djeca i mladi - izazov za budućnost“ s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres je održan je od 30.03.207. do 02.04.2017. godine u Grand hotelu Adriatic u Opatiji. Slike možete pogledati na poveznici: https://www.dropbox.com/sh/sydfvw73bgauvjj/AAC-86U_mZ8jQUOktZI8mkMYa?dl=0

Pročitajte više

Prokuhavanje vode za piće

Zdravstvena neispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Čabra

Rijeka, 16.05.2017.

Prilikom ponovljanja uzorkovanja u svrhu službene kontrole vode za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva 11.05.2017. na području Čabra u mjestima Čabar, Prezid, Mandli, Gerovo i Hrib utvrđeno je da su uzorci zdravstveno ispravni. Vodu više nije potrebno prokuhavati.

Sukob dvaju prava

„Sukob dvaju prava – roditeljskog prava i prava na život djeteta s osvrtom na zakonsku obvezu cijepljenja“

U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Grada Kraljevice, organizira se javnozdravstvena radionica: „Sukob dvaju prava – roditeljskog prava i prava na život djeteta s osvrtom na zakonsku obvezu cijepljenja“

Radionica će se održati 10.05.2017. godine, u Kraljevici, Domu kulture i sporta – dvorana PraktikUM, s početkom u 17,00 sati

Pročitajte više

„Simpozij o cijepljenju 2017. godine“

Dana 27.travnja 2017. godine Epidemiološki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo organizira Simpozij o cijepljenju 2017.

Dana 27.travnja 2017. godine Epidemiološki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo organizira Simpozij o cijepljenju 2017. u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija

Simpozij se organizira povodom obilježavanja Europskog tjedna cijepljenja i Svjetskog tjedna cijepljenja (24.-30. 04. 2017.).

Cijepljenje je jedna od najučinkovitijih javnozdravstvenih intervencija koja je spasila više života nego li bilo koja druga. Teme Simpozija će kao i svake godine biti vezane uz problematiku cijepljenja. Naglasak će biti na promjenama u Programu cijepljenja. Poseban osvrt će biti na bolestima koje su cijepljenjem preventabilne a koje su u prošlosti bile prisutne u velikom broju s učestalim komplikacijama. Molimo Vas prijavite Vaš dolazak zbog planiranja domjenka za učesnike simpozija na e-mail adresu: epidemiologija@zzjzpgz.hr ili na broj telefona 358 786 ili 358 731 do 24. travnja 2017. godine. U nastavku je Program simpozija.

Pročitajte više

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

Depresija: razgovarajmo

Svjetska zdravstvena organizacija ovogodišnji je Svjetski dan zdravlja, koji se obilježava 7. travnja, posvetila borbi protiv depresije s ciljem povećanja svjesnosti o toj bolesti i suzbijanja stigme koja ju prati, a sve sa svrhom da veći broj ljudi koji boluje od depresije traži i dobije pomoć.

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ je, u suradnji s KBC-om Rijeka, Medicinskim fakultetom u Rijeci -FOSS, Domom zdravlja PGŽ, HLK-om, HUMS-om i Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, a uz potporu Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke obilježio Svjetski dan zdravlja mnogobrojnim aktivnostima.

Pročitajte više

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u suradnji s Udrugom Hepatos obilježili Svjetski dan zdravlja

Odjel socijalne medicine i Odjel školske i sveučilišne medicine NZZJZ PGŽ zajedno s Udrugom Hepatos organizirali su prikazivanja edukativne predstave Lucijina priča za osme razrede OŠ Kostrena i OŠ Podmurvice.

Pročitajte više

Svjetski dan zdravlja

Županov obilazak Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ

Uoči Svjetskog dana zdravlja, župan Zlatko Komadina sa suradnicima posjetio je Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, jednu od osam ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija.

Tom prigodom ravnatelj Vladimir Mićović predstavio je fotonaponsku elektranu na krovu, 14 solarnih panela, novo dizalo i nedavno nabavljeni visoko sofisticirani aparat koji provodi brojne analitičke metode, a Zavod postavlja među vodećima u Hrvatskoj.

Rijeka, 06.04.2017., Izvor: http://www.pgz.hr

Pročitajte više


MONITORING