KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

60
broj novozaraženih u PGŽ
26
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

540
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
918
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

20
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 25.10.2020. - 08:30


CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE

OBAVIJEST O KAMPANJI CIJEPLJENJA PROTIV GRIPE ZA SEZONU 2020/2021.

LIJEČNICI PZZ

Cijepljenje protiv gripe provoditi će se u ordinacijama liječnika obiteljske medicine i pedijatara, a biti će organizirano u izdvojenom dijelu radnog vremena ordinacije, uz prethodnu narudžbu pacijenata i poštivanje preporučenih epidemioloških mjera.

Planirano vrijeme cijepljenja za pacijente pojedine ordinacije, biti će objavljeno na internet stranicama Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, te istaknuto ispred ulaza u pojedinu ordinaciju.

EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Epidemiološka služba NZZJZ PGŽ provodit će cijepljenje isključivo za kategorije stanovništva kojima je indicirano besplatno cijepljenje, i to samo za one koji nemaju izabranog liječnika PZZ u PGŽ.

U Ispostavama NZZJZ PGŽ moći će se cijepiti po prethodnom telefonskom dogovoru, a u sjedištu u Rijeci, Krešimirova 52a, u šatoru, jugoistočno od ulaza u zgradu, u vremenu od 13 do 15 sati.

SLUŽBA ŠKOLSKE MEDICINE

Služba školske i sveučilišne medicine provodit će cijepljenje učenika i studenata koji nemaju izabranog liječnika PZZ u PGŽ, a imaju indikaciju za besplatno cijepljenje. Cijepljenje će organizirati u ambulantama ili na drugim mjestima prema prethodno napravljanom planu temeljem popisa.

Pročitajte više...

PCR TESTIRANJE NA COVID-19

Pacijenti se mogu testirati na temelju:

- uputnice liječnika obiteljske medicine

- uputnice liječnika specijalista epidemiologije

- na vlastiti zahtjev

Pacijenti se prilikom testiranja identificiraju važećom zdravstvenom iskaznicom, a kod testiranja na vlastiti zahtjev uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.

- Uzimanje uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 je moguće provesti u sjedištu NZZJZ i Doma zdravlja PGŽ u Rijeci, Krešimirova 52a, na natkrivenom dijelu parkirališta i platoa ispred glavnog ulaza, te u ispostavama.

- Nije potrebno naručivanje.

- Kod testiranja na vlastiti zahtjev poželjno je narudžbenicu prethodno skinuti sa stranica Zavoda i ispunjenu donijeti na testiranje.

- Cijena testa je 698,21 kn.

- E-uputnica se može podignuti od 8-12 sati u kontejneru na parkiralištu

Pravne osobe:

- Popunjenu narudžbenicu/odobrenje s podacima za testiranje potrebno je poslati na mail adresu narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

- Testiranje se organizira po dogovoru


Rezultati testiranja gotovi su u roku od 48 sati i šalju se liječniku koji je izdao uputnicu ili putem maila na vlastiti zahtjev. Nalazi se mogu preuzeti i osobno na šalteru od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, subotom od 8 do 15 sati i nedjeljom od 10 do 14 sati.
Ukoliko e-mail nije u pristigloj pošti, potrebno je provjeriti spam/neželjenu poštu te dodati adresu Zavoda u kontakte.


Radno vrijeme:

Sjedište NZZJZ PGŽ
, Krešimirova 52a, Rijeka
tel: 051/554-803 mis.kancelarija@zzjzpgz.hr
- Od ponedjeljka do subote, od 8,00 do 12,00 sati ispred glavnog ulaza u sjedište NZZJZ PGŽ.


Ispostava Mali Lošinj, D. Skopinića 4, Mali Lošinj
tel: 051/233-574 senka.stojanovic@zzjzpgz.hr
- Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8,00 do 9,00


Ispostava Cres, Turion 26, Cres
tel: 051/572-218 epid.cres@zzjzpgz.hr
- Ponedjeljak, utorak i petak, od 8,00 do 9,00


Ispostava Rab, Palit 143a, Rab
tel: 051/776-924 epidemiologija.rab@zzjzpgz.hr
- Ponedjeljak, srijeda, petak od 8,00 do 9,00


Ispostava Krk, Vinogradska 2b, Krk
tel: 051/221-955 epidemiologija.krk@zzjzpgz.hr
- Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, od 8,00 do 9,00


Ispostava Crikvenica, Kotorska 13a, Crikvenica
tel: 051/241-055 epidemiologija.crikvenica@zzjzpgz.hr
- Od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 9,00


Ispostava Opatija, Stube dr.Vande Ekl 1,Opatija
tel: 051/718-067 epidemiologija.opatija@zzjzpgz.hr
- Od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 9,00


Ispostava Delnice, I.G. Kovačića 1, Delnice,
tel: 051/814-097 epidemiologija.delnice@zzjzpgz.hr
- Ponedjeljak, četvrtak i petak, od 8,00 do 9,00


PCR TEST NARUDŽBENICA

PCR TESTING ON COVID-19

PCR TESTING ON COVID-19 (DRIVE IN) ON PERSONAL REQUEST IN THE TEACHING INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH PGC, Krešimirova 52a, Rijeka- Taking swabs is carried out every working day and Saturday without prior ordering in the parking lot next to the Institute building (drive in) from 8 am to 12 am

- The price of the test is HRK 698,21

- Test results are ready within 48 hours and sent by e-mail or can be picked up in person at the counter every working day from 7 am to 7 pm, Saturday from 8 am to 3 pm and Sunday from 10 am to 2 pm. If you do not see the email in your inbox, check for spam folder and add our address to your contacts.

In person:

- Before testing, it's necessary to submit a completed purchase order (link below or at the counter) and make a payment at the counter on the ground floor of the Institute

Legal entity:

- Completed purchase order/approval with necessary information must be sent to the e-mail address narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

- Taking swabs will be arranged upon agreement

PCR TEST ORDER FORM

PCR PROVA SUL COVID-19

TEST PCR SU COVID-19 (DRIVE IN) SU RICHIESTA PERSONALE NELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA SALUTE PUBLICA A FIUME, Krešimirova 52a, Rijeka- Il prelievo dei tamponi viene effettuato dal lunedi al sabato dalle 8.00 alle 12.00 senza prenotazione nel parcheggio adiacente alla sede dell'Istituto (drive in)

- Il prezzo del test è di 698,21 HRK

- I risultati dei test sono pronti entro 48 ore e inviati via e-mail o possono essere ritirati di persona allo sportello i giorni lavorativi dalle 7.00 alle 19.00, Sabato dalle 8.00 alle 15.00 e Domenica dalle 10.00 alle 14.00.Se non vedi l'email nella tua casella di posta, controlla lo spam e aggiungi il nostro indirizzo email a I tuoi contatti.

Persone fisiche:

- Prima del test, è necessario riempire un modulo d'ordine (link sotto o allo sportello) ed effettuare un pagamento allo sportello al piano terra dell'Istituto

Persone giuridiche:

- L'ordine di acquisto/approvazione completato con le informazioni necessarie deve essere inviato all'indirizzo e-mail narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

- La presa dei tamponi sarà concordata come concordato

PCR TEST MODULO D'ORDINE IN INGLESE

PCR TESTS AN COVID-19

PCR TESTS AN COVID-19 (DRIVE IN) FÜR PERSOENLICHE WUNSCHEN IM LEHRINSTITÜT FÜR GESAMTMEDICINE DES REGIONS, Krešimirova st. 52a, RIJEKA KROATIEN- Die Tupfers für PCR Testen an COVID-19 sind eingenommen täglich und Samstags von 8 bis 12 Uhr, auf dem Parkplatz neben dem Gebäude des Lehrinstituts für Gesamtmedicine, Krešimirova 52 a, Rijeka

- Der Preis des Tests ist 698,21 HRK

- Die Testergebnisse sind innerhalb von 48 Stunden fertig und werden per E-Mail verschickt oder können jeden Arbeitstag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 15 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr persönlich am Schalter abgeholt werden. Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang sehen, suchen Sie nach Spam und fügen Sie unsere E-Mail-Adresse hinzu Deine Kontakte

Personen:

- vor der Probenahme man eine Bestellung ( Link unten oder am Schalter nehmen) ausfüllen soll und die Kosten am Schalter im Erdgeschoß zahlen

Firmen:

- Ausgefüllte Bestellung / Zulassung mit den erforderlichen Informationen sollten gesendet sein an: narucivanje.poslovni@zzjzpgz.hr

- Die Probenahme werden gemacht wie vereinbart

PCR TEST BESTELLFORMULAR AUF ENGLISCH

NESUKLADNI UZORCI

Dana 12.10. 2020. uziman je uzorak vode za ljudsku potrošnju u mjestu Horvatsko za potrebe Monitoringa Ministarstva zdravstva.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analizę, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN39/20 ) zbog mikrobiološkog onečišćenja.

Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak i to provoditi kao trajnu mjeru s obzirom da se rmjesto Horvatsko opskrbljuje s lokalnog izvora koji se ne dezinficira kontinuirano.

NZZJZPGŽ u projektu ProtectAS

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Pomorski fakultet - Rijeka u projektu ProtectAS

Cilj projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) i istraživanja je obrana Iuka od unosa štetnih organizama koji će omogućiti smanjenje ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama.

Sustav kontrole temeljit će se na istraživanjima koja ce se provesti u dvije modelne luke, Rijeka i Ploče, geografski udaljenim područjima hrvatskog dijela Jadrana, te na već postojećim rezultatima istraživaja hrvatskih luka.

Vrijednost projekta je 3,2 milijuna kuna, a odobren je na natječaju »Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe kllmatskih promjena" od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor: novilist.hr

Pročitajte više...

ProtectAS projekt

Prvi radni sastanak projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS), održan je na Sveučilištu u Dubrovniku 23. i 24. rujna 2020. godine.

U svojstvu nositelja projekta, Sveučilište u Dubrovniku potpisalo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ukupne vrijednosti 3.203.602,53 kn za koji je osigurano 100% bespovratnih sredstava.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih institucija: Institut Ruđer Bošković – Centar za istraživanje mora, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije te Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Pročitajte više...

NESUKLADNI UZORCI

Dana 17.09. 2020. uzeti su uzorci vode u mjestima Gorači i Sokoli, te 01.10. 2020. u mjestu Hrib u sklopu Monitoringa Ministarstva zdravstva.

I dalje na snazi stoji mjera prokuhavanja vode u mjestu Donji Žagari, Mandli i Sokoli, dok je uzorak iz mjesta Hrib zdravstveno ispravan prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Dana 15.09. 2020. uzeti su uzorci vode u mjestima Donji Žagari, Mandli, Plešce, Čabar, Prezid, Tršće, Sokoli, Hrib i Gerovo u sklopu Monitoringa Ministarstva zdravstva.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15,104/17, 115/18, 16/20) uzorci iz mjesta Donji Žagari, Mandli, Hrib i Sokoli NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20) zbog mikrobiološkog onečišćenja.

Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak sve do zdravstveno ispravnog nalaza.

Vrijednost slobodnog rezidualnog klora u mjestu Gorači spustila se na 0,34 mg/l Cl2 što je unutar dozvoljene vrijednosti regulirane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Obavijest Odjela školske medicine NZZJZPGŽ

Izmjenom i dopunom provedbenog programa imunizacije je osim učenicima 8.r.OŠ i učenicima srednjih škola, omogućeno i ostalim mladima do 25.g života da se cijepe neobaveznim, preporučenim i besplatnim cjepivom protiv HPV-a.

Pročitajte više...

NESUKLADNI UZORCI

Dana 10.09. 2020. uzeti su uzorci vode u mjestima Donji Žagari i Mandli u sklopu Monitoringa Ministarstva zdravstva.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15,104/17, 115/18, 16/20) uzorci NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20) zbog mikrobiološkog onečišćenja.

Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak sve do zdravstveno ispravnog nalaza.

U uzorku vode iz mjesta Gorači dokazana je povišena koncentracija slobodnog rezidualnog klora (0,98 mg/l). Koncentracija slobodnog klora vremenom će se kroz par dana spustiti na dozvoljenu vrijednost (do 0,50 mg/l) što će biti provjereno terenskim izvidom ovog tjedna.

Obavijest Odjela školske medicine NZZJZPGŽ

PREPORUKE Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora O ORGANIZACIJI RADNIH PROCESA OD 1.9.2020.

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.8.2020. donesen je prijedlog organizacije rada školskih ambulanti uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, mogućnosti poštivanja mjera zaštite tijekom pružanja zdravstvene zaštite te potreba i prava školske djece i studenata na specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu

Pročitaj više...

PROJEKT PUZZLE

Kako liječene ovisnike naučiti da dođu do posla: U Rijeci se sprema konferencija na ovu temu

Cilj projekta Puzzle bio je osnažiti ključne dionike za podizanje zapošljivosti liječenih ovisnika, provedbom programa podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi. U dvije godine 81 nezaposleni liječeni ovisnik koristio je neke od usluga projekta

Pročitaj više...

Obavijest Epidemiološkog odjela NZZJZ PGŽ

Priprema škola u PGŽ za početak nastave pod epidemiološkim uvjetima - održan sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Primorsko-goranske županije

Pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin održala je sastanke s ravnateljima najvećih osnovnih i srednjih škola, kao i ravnateljima učeničkih domova Primorsko-goranske županije na kojima je sudjelovao glavni epidemiolog Primorsko-goranske županije Dobrica Rončević sa suradnicama.

Pročitaj više...

Najnovije informacije o koronavirusu u PGŽ

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ otvorio je kontakt telefon za sva pitanja vezana uz koronavirus:
051/554-801
Novi broj uz 112 u PGŽ je i 113 koji služi za sva pitanja vezana uz koronavirus!

Što je samoizolacija? Što NE smijemo, što MORAMO i što bi TREBALI ?

Najčešća pitanja i odgovori vezani za koronavirus

Upute za pravilno pranje ruku

Dan hepatitisa

Mnogi su zaraženi virusom hepatitisa, a da toga nisu svjesni

Pod sloganom »Pronađi izgubljene milijune« u svijetu je obilježen Dan hepatitisa kao podsjetnik da je uz sustavne mjere prevencije, dijagnostiku i liječenje za deset godina moguće iskorijeniti hepatitise B i C.

To je podsjetila i epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dr. Danijela Lakošeljac na konferenciji za novinare, ističući kako postoje osobe koje su zaražene virusom hepatitisa, a toga nisu svjesne.

Pročitaj više...

Zdravstveno-ekološki odjel NZZJZ PGŽ

OBAVIJEST O POVIŠENIM KONCENTRACIJAMA OZONA

Tijekom ljetnog razdoblja povremeno se očekuju povišene koncentracija ozona u vanjskom zraku na području čitave Primorsko-goranske županije koje kod osjetljivih skupina stanovništva mogu predstavljati povećani rizik za zdravlje, stoga pozivamo na pojačan oprez pri planiranju dnevnih aktivnosti.

Pročitaj više...

Alergije i pelud

Do 2025. više od 50 posto Europljana patit će od alergija: Alergijske bolesti posljednjih godina poprimile epidemijski karakter

Spektar alergena vrlo je širok, a prema izvoru dijele se na aeroalergene, alergene hrane, lijekove, alergene prilikom uboda kukaca, kontaktne i profesionalne alergene.

Pročitaj više...

Obavijest Mikrobiološkog odjela NZZJZ PGŽ

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA COVID-19

Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ (Mikrobiološki laboratorij) je u mogućnosti svim zainteresiranim osobama koje sumnjaju da su prethodno bile u kontaktu sa SARS-CoV-2 virusom (COVID-19) pružiti serološko testiranje (ELISA) na prisustvo IgG protutijela.

Cijena testa iznosi 165,00 kn.

Serološko testiranje nije zamjena za PCR testiranje prema liječničkoj indikaciji i dokazivanju zaraznosti.

Zainteresirani se mogu javiti na Mikrobiološki - Šalter 2, u prizemlju zgrade, Krešimirova 52a, gdje isto mogu obaviti u radnom vremenu, od ponedjeljka do petka.

Onečišćenje mora

ONEČIŠĆENJE MORA UZ PLAŽU SV. MARTIN, MALI LOŠINJ – CRVENA TOČKA

Tijekom 4. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje zaprimljene su dojave građana o onečišćenju mora jugoistočno uz plažu Sv. Martin, Mali Lošinj. Ispitivanjem je utvrđeno da je vrijednost mikrobiološkog pokazatelja „crijevni enterokoki“ bila viša od dozvoljene te je lokacija ocjenjena NEZADOVOLJAVAJUĆOM ocjenom. O navedenom, obavještene su sve nadležne institucije.
Dana 09.07.2020. postavljena je ploča zabrane kupanja.
U tijeku su daljnja ispitivanja.

Pročitaj više...

Novi projekt NZZJZPGŽ

Projekt - "Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta"

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu potpisalo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ - KK.05.1.1.02.0013.

Sveučilište je nositelj projekta vrijednog 3.203.602,53 kn za koji je osigurano 100% bespovratnih sredstava, a uz Odjel za akvakulturu i Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku, na projektu će sudjelovati i partneri: Institut Ruđer Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Pročitaj više...

Odjel školske medicine NZZJZPGŽ

Početkom lipnja započinje upisni postupak za upis u 1.r.SŠ. U nastavku su poveznice Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., s hodogramom aktivnosti te Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1.r.SŠ.

Uskoro započinje i proces državne mature. Obzirom na specifične uvjete u epidemiji koronavirusa (COVID 19) za njezino provođenje su napravljene upute, koje se nalaze u poveznici, kao i upute za održavanje završnih ispita u srednjim školama.

Pročitaj više...

Odjel školske medicine NZZJZPGŽ

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Zdravstveni odgoj je jedna od preventivnih mjera, kojom se podiže razina zdravstvene pismenosti kod pojedinca ili grupe. Usmjerena je očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti kod pojedinca ili grupe. U školskoj medicini ciljevi ove preventivne aktivnosti su usvajanje znanja o zdravim navikama, formiranje stavova i razvoj vještina za njihovu primjenu. Metode zdravstveno-odgojnog rada su stoga raznolike: od predavanja, rasprava, intervjua, radionica, tribina do sudjelovanja u medijskim programima

Na slijedećim poveznicama možete naći neke od tematskih jedinica zdravstvenog odgoja, koje je izradilo Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, a za potrebe nastave na daljinu.

O spolnom i reproduktivnom zdravlju

Koronavirus

O pubertetu

Obavijesti Odjela školske medicine NZZJZPGŽ

Sukladno preporukama Ministarstva zdravstva u provedbi mjera zdravstvene zaštite u radu zavoda za javno zdravstvo, te preporukama Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora o organizaciji radnih procesa u periodu od 04.05.do 31.08.2020., djelatnici Odjela školske i sveučilišne medicine kreću sa svojim redovnim aktivnostima, koje se provode individualno.

Opće upute

Sistematski pregled učenika prije upisa u 1.r. OŠ

Upisi u srednje škole

Upisi na visoka učilišta

Obavijest Odjela školske medicine NZZJZPGŽ

Preporuke Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora, o očuvanju zdravlja školske djece i mladih tijekom epidemije COVID-19.

Pročitaj više...

Onečišćenje zraka

Kad se veseliš buri: pustinjska prašina zamutila atmosferu, izvor:Radio Rijeka

Da je situacija normalna, to ne bi bio nikakav problem, ali uz koronavirus možda je ipak bolje ostati u zatvorenom. Bura je već odnijela te oblake dalje od nas i sve bi trebalo biti u redu, rekao Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Rijeke.

Pročitaj više...

Upisi učenika u prvi razred OŠ

Obavijest o privremenoj obustavi postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred OŠ.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Ista je od nedjelje 15.ožujka 2020. dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Voda za ljudsku potrošnju i SARS-CoV-2

Isporuka zdravstveno ispravne vode za piće u javnim vodoopskrbnim sustavima u RH i u trenutnoj kriznoj situaciji neometano se odvija sukladno važećim zakonskim propisima. Voda iz slavine je zdravstveno ispravna i sigurna od rizika prijenosa SARS-CoV-2, te nema zdravstvenih razloga koji bi potrošače trebali navesti da pribjegavaju flaširanoj vodi ili drugim napitcima.

Dio stanovništva RH opskrbljuje iz tzv. lokalnih vodovoda. Lokalni vodovodi s javno zdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik, jer se voda potrošačima isporučuje bez ikakve obrade, a često i bez dezinfekcije. Stoga je važno istaknuti da je voda iz lokalnih vodoopskrbnih sustava često zdravstveno neispravna i nije siguran način vodoopskrbe nikada, pa niti sada u trenutnoj kriznoj situaciji.

Pročitaj više...

Koronavirus - psihološka podrška

Zbog izvanredne situacije izazvane korona virusom koja kod građana može izazvati potrebu psihološkog savjetovanja, a mnoge je građane stavila u izolaciju i/ili karantenu, Nastavni zavod za javno zdravstvo otvara telefonske linije pružanje psihološke pomoći svim zainteresiranim građanima.

Razgovor sa stručnjakom u situaciji kada osjećamo stres ili tjeskobu može pomoći. Nazovite anonimno i razgovarajte sa stručnjacima Odjela za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja NZJZPGŽ.

Telefoni su dostupni 7 dana u tjednu od 8.00 do 20.00 sati.

Pročitaj više...

Obavijesti - koronavirus

Temeljem Odluke ministra zdravstva o sigurnosnoj mjeri izolacije KLASA: 501-01/20-01/06, URBROJ: 534-02- 20-1 od 13. ožujka 2020. godine osobe koje dolaze iz područja s lokalnom ili raširenom transmisijom koronavirusne bolesti COVID-19, dužne su biti pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj kranteni/samoizolaciji u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja.

Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 17.03.2020:

Osnovni epidemiološki podaci o kretanju koronavirusa u Hrvatskoj i svijetu, na dan 17.3.2020.

Popis zemalja u kojima je ustanovljena transmisija bolesti, na dan 17.3.2020.

Upute za pravilno pranje ruku

A R H I V A  V I J E S T I

Pregled arhive vijesti >>


MONITORING