Search
Search
Close this search box.

PRIJAVE I INFORMACIJE

Sve potrebne upute i predbilježbe na tečaj mogu se dobiti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije  u aneksu zgrade (prostor prije ulaza u glavnu zgradu, desno), te u svim ispostavama Zavoda.

Prijava za tečaj podnosi se osobno ili putem pravne, odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen.

Prijave se zaprimaju osobno ili putem e-pošte na higijenski.minimum@zzjzpgz.hr

Sve informacije moguće je dobiti  na mobitel 091/1207-606.

Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti – higijenski minimum

Najnovije obavijesti o početku provedbe tečaja iz zdravstvenog odgoja (tzv. higijenskog minimuma) u PGŽ

Preporuke u provedbi mjera zdravstvene zaštite u radu zavoda za javno zdravstvo

Tečaj se organizira temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN 116/18) te odluke Ministra zdravstva o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba od 15. ožujka 2019. godine.

Tečaj o sprečavanju širenja zaraznih bolesti dužne su završiti osobe koje svoje poslove obavljaju u proizvodnji ili prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti moraju steći osobe prije početka rada.

Osobe koje su tečaj položile, obvezatne su obnoviti svoje znanje pohađajući tečaj svakih 5 godina.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za proizvodnju ili promet kozmetičkih proizvoda i djelatnosti pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja.

Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva i biokemijskog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/17 od 27.12.2017).

PLAN I PROGRAM PROVEDBE TEČAJA

Tečaj se organizira na V. katu u velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52 a, sa sjedištem u Rijeci i u njegovim organizacijskim jedinicama, odnosno ispostavama.

Osobe koje podliježu obvezi pohađanja tečaja i koje isti pohađaju prvi puta, dužne su prisustvovati teorijskoj nastavi u trajanju od 8 nastavnih sati. Teorijska nastava i/ili obnavljanje znanja provodi se isključivo temeljem odobrenih edukativnih materijala. Postupak provjere stečenog znanja obavlja se pred ispitnom komisijom. Nakon uspješno položenog ispita, polaznik dobiva Potvrdu o stečenom znanju koja vrijedi 5 godina.

Teorijska nastava se sastoji od osnovnog i posebnog dijela:

  • Posebni dio I – Proizvodnja ili promet kozmetičkih proizvoda
  • Posebni dio II – Djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obnavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u sluznice

Osnovni dio tečaja se pohađa četvrtkom i petkom kroz ukupno 6 školskih sati.

Posebni dio tečaja se pohađa petkom kroz ukupno 2 školskih sati.

Prvo polaganje tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji i osoba koje se bave djelatnosti pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice potrebno je proći putem teorijske nastave u trajanju od 8 sati.

Nakon isteka pet godina,prilikom obnove znanja, polaznici su obvezatni polagati posebni dio putem web edukacije, koristeći pri tom odobrene edukativne materijale.

Provjera znanja se organizira pred ispitnom komisijom četvrtkom u 9.00 h u NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52 a u Rijeci.

CJENIK TEČAJA:

Vrsta uslugeCijena s uključenim PDV-om
Program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji – prvo polaganje programa, putem teoretske nastave
  43,80 €
Program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji – obnavljanje znanja, putem web edukacije
21,90 €
Program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji – polaganje samo posebnog dijela programa za osobe koji mijenjaju posao ili za osobe koji imaju položen program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba 21,90 €
Ponavljanje programa stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba odnosno programa stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji    13,27 €

Sve potrebne upute i predbilježbe na tečaj mogu se dobiti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije  u aneksu zgrade (prostor prije ulaza u glavnu zgradu, desno), te u svim ispostavama Zavoda.

Prijava za tečaj podnosi se osobno ili putem pravne, odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen.

Prijave se zaprimaju osobno ili putem e-pošte na higijenski.minimum@zzjzpgz.hr

Sve informacije moguće je dobiti  na mobitel 091/1207-606.


RASPORED TEMA PREDAVANJA

Proizvodnja ili promet kozmetičkih proizvoda

Napomena: Radi održavanja fakultetske nastave, jutarnji termini tečaja petkom održavat će se u kliznom terminu.


Djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obnavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u sluznice

Napomena: Radi održavanja fakultetske nastave, jutarnji termini tečaja petkom održavat će se u kliznom terminu.


Poveznice za edukativne materijale možete pronaći ovdje:

Edukativni materijali za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Skip to content