Search
Search
Close this search box.

Odsjek za vode i otpad

KONTAKTI

Voditelj Odsjeka:
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.
Tel. 051/358-736
Mob. 091/1207-615
e-mail: aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr

Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju obavlja slijedeće poslove:

 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja okoliša te utjecaj okoliša na zdravlje ljudi (površinske, podzemne vode, otpadne vode, otpad, vode za rekreaciju),
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje utjecaja vode za ljudsku potrošnju na zdravlje ljudi,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost, sastav i kakvoću vode za ljudsku potrošnju, podzemne i površinske kopnene vode,
 • prati, proučava i ocjenjuje stanje vodoopskrbe,
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje kakvoće mora i ostalih voda za sport, kupanje i rekreaciju, te njihov utjecaj na zdravstveno stanje pučanstva,
 • prati, analizira i ocjenjuje sastav i kakvoću otpadnih voda te njihov utjecaj na zagađenje okoliša,
 • ispituje mikrobiološku ispravnost vode za ljudsku potrošnju, mora, površinskih i podzemnih voda, voda za šport, kupanje i rekreaciju te otpadnih voda,
 • praćenje stanja morskog okoliša (biološko i kemijsko praćenje),
 • provodi aktivnosti potrebne za izvođenje testova toksičnosti i ekotoksičnosti,
 • izrada elaborata o izloženosti pučanstva toksičnim spojevima te mogućem negativnom utjecaju na zdravlje pučanstva,
 • sudjeluje u provođenju aktivnosti i izradi stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te u drugim stručnim i znanstvenim projektima,
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva,
Skip to content