Search
Search
Close this search box.

KONTAKT I DETALJNE INFORMACIJE

E-mail: davor.klaric@zzjzpgz.hr

ISPITIVANJE ČIMBENIKA U RADNOM OKOLIŠU

S obzirom na obveze poslodavca koje proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) i Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16), a s ciljem unapređenja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi ispitivanje čimbenika u radnom okolišu.

Poslodavac je dužan u zakonski propisanim rokovima provesti ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti, a ispitivanjem pojedinih parametara radnog okoliša utvrđuje se jesu li rezultati ispitivanja unutar granica utvrđenih zakonskim propisima.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije provodi sljedeća ispitivanja čimbenika u radnom okolišu:

  1. Izvanredna i redovna ispitivanja kemijskih čimbenika/štetnosti (121 ili 433 kemijski spoj – izvanredna ispitivanja za interne potrebe u radnom okolišu, redovna po procjeni rizika, vanjski okoliš ili privatni ambijent);
  2. Izvanredna i redovna ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu (buka, vibracije, temperatura zraka, mikroklima – relativna vlažnost, brzina strujanja zraka i osvjetljenje) kao i ispitivanje svjetlosnog onečišćenja u okolišu (CCT – boja svjetla, luks);
  3. Izvanredna ispitivanja bioloških čimbenika u radnom okolišu (bakterije i plijesni).
Skip to content