Search
Search
Close this search box.

Usluge

USLUGE ODJELA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

BAKTERIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA Bakteriološka pretraga primarno sterilnih uzoraka (kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram): Bakteriološka pretraga punktata  Bakteriološka pretraga aspirata Bakteriološka pretraga bioptata tkiva Bakteriološka pretraga likvora Bakteriološka

Više »

MONITORING

KVALITETA ZRAKA Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije. KVALITETA VODE Rezultati kontrole kvalitete vode za ljudsku

Više »
Skip to content