Usluge

MIKROBIOLOŠKE USLUGE

Laboratorij za dijagnostiku respiratornih i sustavnih infekcija Bakteriološka pretraga punktataBakteriološka pretraga aspirataBakteriološka pretraga bioptata tkivaBiološka kontrola sterilizacijeBakteriološka kontrola sterilnosti sanitetskog i medicinskog materijalaBakteriološka pretraga likvoraBakteriološka

Više »

MONITORING

KVALITETA ZRAKA Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije. KVALITETA VODE Rezultati kontrole kvalitete vode za ljudsku

Više »
Skip to content