Search
Search
Close this search box.

PRIJAVE I INFORMACIJE

Sve potrebne upute i predbilježbe na tečaj mogu se dobiti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije  u aneksu zgrade (prostor prije ulaza u glavnu zgradu, desno), te u svim ispostavama Zavoda.

Prijava za tečaj podnosi se osobno ili putem pravne, odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen.

Prijave se zaprimaju osobno ili putem e-pošte na higijenski.minimum@zzjzpgz.hr

Sve informacije moguće je dobiti  na mobitel 091/1207-606.

 

Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni – higijenski minimum


Najnovije obavijesti o početku provedbe tečaja iz zdravstvenog odgoja (tzv. higijenskog minimuma) u PGŽ

Preporuke u provedbi mjera zdravstvene zaštite u radu zavoda za javno zdravstvoTečaj se organizira temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18) te odluke Ministra zdravstva o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba od 18. veljače 2019. godine.


Tečaj o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni dužne su završiti osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom ili vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane. Navedena potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni obvezatno je imati prije početka rada i obnavljati ih svakih 5 godina.


Osobe koje su tečaj položile tečaj prije 1.1.2018. godine, sljedeći put trebaju obnoviti znanje pohađajući tečaj nakon 4 godine, a zatim svakih 5 godina.


Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka zanimanja i ugostiteljska zanimanja tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja.


Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/2017 od 27.12.2017).


OSNOVNI PROGRAM

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom, a koje rade s hranom u jednostavnim objektima skladištenja, pripreme i usluživanja hrane npr. caffe barovima, skladištima, trgovinama sa zapakiranom hranom, tobacco shopovima, mesnicama u kojima se samo prodaje svježe meso i melje na zahtjev kupca i sl.

Navedena grupa djelatnosti obuhvaća sve djelatnosti iz članka 5. citiranog Pravilnika.


Osnovni program pohađaju osobe koje rade u:

 • ugostiteljskim objektima u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 • skladištima i trgovinama zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 • prodaji izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 • objektima u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 • objektima u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 • tržnicama na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 • objektima u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka
 • objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom OPG-u
 • objektima koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 • objektima u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 • sabiralištima mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 • objektima u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 • mesnicama
 • ribarnicama
 • sabiralištima divljači

PROŠIRENI PROGRAM

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane npr. u obrtničkoj i industrijskoj proizvodnji hrane, hotelima, restoranima, institucionalnim kuhinjama, objektima za proizvodnju mesnih pripravaka, slastičarnicama i slično, a ne spadaju u kategorije navedene u osnovnom programu.


PLAN I PROGRAM PROVEDBE TEČAJA

Tečaj se organizira na V. katu u velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52 a, sa sjedištem u Rijeci i u njegovim organizacijskim jedinicama, odnosno ispostavama.

Pohađanje tečaja po osnovnom programu omogućeno je ponedjeljkom i utorkom u sklopu zajedničkog programa s tečajem po proširenom programu, kroz ukupno 10 školskih sati. Pohađanje tečaja po osnovnom programu nije obavezno, a predviđena znanja mogu se steći iz edukativnih materijala.

Tečaj po proširenom programu se pohađa tijekom tri dana: ponedjeljkom, utorkom i srijedom, od 14.30 h kroz ukupno 15 školskih sati. Pohađanje predavanja je obavezno, a eventualni izostanak se nadoknađuje na sljedećim tečajevima.

Provjera znanja za osnovni i prošireni tečaj se organizira pred ispitnom komisijom četvrtkom u 14.00 h u NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52 a u Rijeci.


CJENIK TEČAJA:

Naziv uslugeJedinična cijena bez PDV-aKoličinaUkupno
s PDV-om
Higijenski minimum- osnovni tečaj29,20 € 136,50 €
Higijenski minimum- prošireni tečaj58,40 € 1 73,00 €
Higijenski minimum- ponovno polaganje ispita 10,62 € 113,27 €

Sve potrebne upute i predbilježba za tečaj mogu se dobiti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, u aneksu zgrade (prostor prije ulaza u glavnu zgradu, desno), kao i u svim njegovim ispostavama.

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.


Prijave će se zaprimati osobno, putem e-pošte na higijenski.minimum@zzjzpgz.hr.

Za sve informacije možete nam se obratiti na mobitel 091/1207-606


RASPORED TEMA PREDAVANJA:


Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM PROGRAMU


Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po PROŠIRENOM PROGRAMU

Skip to content