Search
Search
Close this search box.

U SPOMEN KAJETANU BLEČIĆU, dr.med.

NEMIRNI SIN NEMIRNE ZEMLJE

U ovom svečanom trenutku otkrivanja poprsja profesora Kajetana Blečića – utemeljitelja javnog zdravstva i prvih domova zdravlja u Rijeci i širem riječkom području, današnjoj Primorsko-goranskoj županiji, podsjetimo se života i rada čovjeka koji je postavio kolosalni fundament na kojem su generacije nakon njega temeljile i unaprijeđivale svoj rad…, te koji je…, kao takav… do današnjih dana…, ostao, duboko utkan u sve pore i ukupno djelovanje današnjeg, modernog javnog zdravstva:

Ono što je u prvoj polovici prošloga stoljeća bio prof. dr. Andrija Štampar, poznat i kao „otac-osnivač“ Svjetske zdravstvene organizacije i medicinski gigant na nacionalnoj razini, njegov učenik prof. dr. Kajetan Blečić bio je na regionalnoj razini na riječkom području u drugoj polovici prošloga stoljeća.

Dr. Kajetan Blečić, uvijek usmjeren prema zdravlju svakog čovjeka, prvenstveno kroz preventivnu zdravstvenu zaštitu, ostao je vjeran svojim korijenima – radništvu koje se borilo s neimaštinom i lošom zdravstvenom skrbi. Neumoran zagovornik javnog zdravstva, često je oštro i kritički otvoreno isticao svoje ideje i vizije i uspijevao nametnuti socijalnu orijantaciju u zdravstvu. Bio je svijetao primjer, putokaz mnogim drugim sredinama u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite – gradnjom zdravstvenih ustanova, nabavkom medicinskih aparata, a sve poradi bolje dostupnosti zdravstvene zaštite, jednakosti, solidarnosti i pravičnosti u ostvarivanju prava na zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja – …postolati koji su i danas… ostali toliko važni i nadasve aktualni ciljevi javnog zdravstva.

Veliko značenje dr. Blečić pridavao je zdravstvenom prosvjećivanju te bio stalan lučonoša i promotor zdravlja. Njegove ideje često su bile ispred vremena u kojem je aktivno djelovao. Stoga ne iznenađuje što nije uvijek bio shvaćen ili što je imao idejne protivnike.

Dr. Blečić dao je nemjerljiv doprinos razvoju zdravstva, posebno izvanbolničke zdravstvene zaštite, osnivanjem Zavoda za zaštitu zdravlja, jedinstvene zdravstvene ustanove , preventivne i kurativne medicine čime je ostavio snažan pečat koji se osjeća do današnjeg dana u djelovanju i ukupnom razvoju zdravstva u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, ali i možemo slobodno reći.., i u cijeloj našoj domovini Republici Hrvatskoj.

Objedinjujući izvanbolničko zdravstvo, funkcionalno i organizacijski, postavio je nov temelj djelovanja ustanove, usku i logičnu povezanost preventivnog i kurativnog dijela medicine – što je bila njegova ideja vodilja još od studentskih dana i nije se gasila do posljednjih trenutaka njegova života profesionalna djelovanja.

Naime, spajanjem nekadašnjeg Doma narodnoga zdravlja i Higijenskog zavoda u jedinstvenu ustanovu – Zavod za zaštitu zdravlja -, uspio je objediniti sveukupnu izvanbolničku zdravstvenu zaštitu u jednoj ustanovi te ostvariti svoj životni i radni san. Zbog njegova specifičnog i jedinstvenog ustrojstva, ali i postignutih dobrih rezultata na poboljšanju zdravstvenog stanja stanovništva, tadašnji Zavod za zaštitu zdravlja često su posjećivale zdravstvene delegacije i ministri zdravstva mnogih zemalja svijeta – kako bi nešto i od nas naučili.

Također, zaslugom dr. Blečića, u sastavnicu ove ustanove riječki Dom narodnog zdravlja ušle su i tadašnje zdravstvene stanice u radnim kolektivima – nakon čega se unaprijedila prventivna zdravstvena zaštita. Reorganizirao je i unaprijedio zubnu zaštitu – osiguravajući veći broj zubnih liječnika, potrebnu dijagnostičku opremu te specijaliste konzilijarne zdravstvene zaštite.

Dr. Kajetan Blečić zaslužan je za izgradnju nove, reprezentativne zgrade Zavoda za zaštitu zdravlja koja je sjedište današnjih sljednika, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i dijela Doma zdravlja Primorsko goranske županije.

U okrilju Zavoda za zaštitu zdravlja, pedesetih godina prošloga stoljeća, njegovom inicijativnom pokrenuta je jedinstvena zdravstvena publikacija „Narodni zdravstveni list“ – kao mjesečnik za zdravstveno prosvjećivanje koji – pod istim naslovom – izlazi i danas, u moderniziranom tehničkom ruhu i s unaprijeđenom uredničkom koncepcijom. Naravno, unatoč promjenama glavnih urednika i grafičkog izgleda bio je to – od početka i do danas ostao – samo „Narodni zdravstveni list“ – prosvjetitelj zdravstva među pučanstvom, u najširem smislu te riječi. Premda uvijek pisan stručno, bio je i ostao popularan i pristupačan i medicinski neobrazovanom čitateljstvu, upravo onako kako je to dr. Blečić želio i zamislio.

Dr. Blečić organizirao je i pokretanje stručnog časopisa „Medicina“, namijenjenog zdravstvenim djelatnicima, s glavnom programskom orijentacijom jedinstvene integrirane medicine, kao njegovim osnovnim liječničkim motom.

Poznat kao strastveni zaljubljenik u svoj rodni kraj – odbijao je primamljive ponude Svjetske zdravstvene organizacije za mjesta međunarodnog savjetnika za organizaciju javnog zdravstva u Indiji, Kini i Somaliji…

Neumoran i nepokoljebljiv u nastojanjima na unapređenju zdravlja ljudi ovoga kraja, posebno na suzbijanju dječje paralize na riječkom području, dr. Blečić ostvario je i zamjetan doprinos znanosti obranom disertacije o poliomijelitisu.

Od samog početka rađanja inicijative za osnivanje Medicinskog fakulteta u Rijeci, njen je gorljiv zagovornik, a predlagač je i osnivanja Centralne medicinske knjižnice. Njegov nešto kasniji izbor za predstojnika Katedre za higijenu, epidemiologiju i javno zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci, predstavljao je ostvarenje njegove pedagoške vizije. Uključivanjem i izvanbolničke službe u nastavu, učinio je značajan korak u spajanju znanosti i struke, prakse, modela koji je i danas prisutan.., i toliko potreban.., u procesu edukacije i osposobljavanja liječnika, sanitarnih inženjera, medicinskih sestara i drugog zdravstvenog osoblja u NZZJZ PGŽ, Domu zdravlja, ali i drugim zdravstvenim ustanovama.., nastavnim bazama Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.

Malo je zaslužnih građana grada Rijeke koji su čak dva puta dobili nagradu grada u kojem žive i rade. Među takve zaslužnike zlatnim slovima upisano je i ime dr. Kajetana Blečića. Prvi put je dr. Blečić dobio godišnju Nagradu Grada Rijeke – 1962. godine – za „rad u Domu narodnog zdravlja“, a drugi put – 1980. godine – za „plodonosni i dugogodišnji rad na području zdravstvene zaštite“.

Zbog nemjerljivih zasluga pokojnog dr. Kajetana Blečića u razvoju preventivnog javnog zdravstva na širem riječkom području – današnjoj Primorsko-goranskoj županiji – danas mu se odužujemo – ne samo sjećanjem u kojem i dalje živi – već i otkrivanjem ovoga njegova poprsja. Tako se dr. Kajetan Blečić ponovno vraća u ovu istu zgradu koja je njegovom zaslugom i podignuta davne 1972. godine.
Za razliku od starijih ljudi – ..institucije nemaju pravo zaborava na ljude i događaje.., – svoje zaslužne članove.., – stoga Vam se svima još jednom najsrdačnije zahvaljujem što ste svojom nazočnošću na Svjetski dan zdravlja i pored svojih drugih obveza uveličali ovaj dan sjećanja na našeg velikana javnog zdravstva!
Govor ravnatelja prof.dr.sc.Vladimira Mićovića, dr.med. povodom Svjetskog dana zdravlja u holu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ 7. travnja 2016. godine.

Skip to content