Odsjek knjigovodstva

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka:
Snježana Vlah, dipl.oec.

Tel. 051/358–781, Mob: 091/360 01 16
e-mail: snjezana.vlah@zzjzpgz.hr

Opis poslova odsjeka

Obavlja operativne poslove dnevnog evidentiranja i praćenja svih poslovnih događaja u Zavodu: dnevna obrada kunskih i deviznih izvoda, unošenje u poslovne knjige ulaznih i izlaznih računa, blagajničkih izvještaja, putnih naloga, plaća i drugih naknada. Obavlja obračun poreza na dodanu vrijednost, vodi evidenciju o primljenim i izdanim zadužnica, mjenica, bankovnim garancijama i sl., evidenciju neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, obračun amortizacije , organizaciju i provođenje inventure. Sastavlja izvješća o rezultatima poslovanja.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.

Financijski plan usvojen je 27. 12. 2021. od strane Upravnog vijeća Zavoda.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Skip to content