Search
Search
Close this search box.

Odsjek knjigovodstva

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka:
Snježana Vlah, dipl.oec.

Tel. 051/358–781, Mob: 091/360 01 16
e-mail: snjezana.vlah@zzjzpgz.hr

Opis poslova odsjeka

Obavlja operativne poslove dnevnog evidentiranja i praćenja svih poslovnih događaja u Zavodu: dnevna obrada kunskih i deviznih izvoda, unošenje u poslovne knjige ulaznih i izlaznih računa, blagajničkih izvještaja, putnih naloga, plaća i drugih naknada. Obavlja obračun poreza na dodanu vrijednost, vodi evidenciju o primljenim i izdanim zadužnica, mjenica, bankovnim garancijama i sl., evidenciju neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, obračun amortizacije , organizaciju i provođenje inventure. Sastavlja izvješća o rezultatima poslovanja.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU


FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU


PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU


PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINUFinancijsko izvješće za 2021. godinu


Financijsko izvješće za 2020. godinu


Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Skip to content