Search
Search
Close this search box.

Odsjek za reviziju

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka:
Anita Belančić, dipl. oec.
Tel.: 051/358-779
E-mail: anita.belancic@zzjzpgz.hr

Poslovi

  • pomaže ustanovi u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.
  • Isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije

Odsjek je oformljen s namjerom poboljšanja poslovanja rukovodeći se filozofijom dodane vrijednosti. Pomaže ustanovi u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja. Isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije.
Na osnovu objektivne procjene rizika i utvrđenih prioriteta izrađuju se strateški i operativni planovi, ocjenjuju se postojeće kontrole i daju preporuke za unaprijeđenje istih a sve u skladu s načelima Etičkog kodeksa i Poveljom unutarnjih revizora. Prati se provedba preporuka iz revizija obavljenih u prethodnim razdobljima. Odsjek održava odnose s državnom revizijom i drugim zainteresiranim subjektima. Kvalitetu aktivnosti interne revizije obavlja Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.

Programom izobrazbe predviđa se izobrazba za unutarnju reviziju programa i projekata koje financira EU, unutarnju reviziju IT sustava, i unutarnju reviziju u sustavu financijskog upravljanja i računovodstva.

Skip to content