Odjel za kontroling i reviziju

KONTAKTI

Voditeljica Odjela:
Gordana Bugarinović, mag. oec.
E-mail: gordana.bugarinovic@zzjzpgz.hr

Odjel za kontroling i reviziju organizira i koordinira uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole, interne revizije te strateškog i operativnog kontrolinga.

Odjel objedinjuje sustav planiranja, sustav kontrole, analize i revizije poslovanja, a u svrhu bolje horizontalne i vertikalne koordinacije unutar sustava, koordinacije između postavljenih ciljeva (plana), materijalnih, ljudskih resursa i poslovnih rezultata te razvoja programskog planiranja i pokazatelja uspješnosti.

Odjel također sudjeluje u praktičnoj nastavi iz područja troškova kvalitete, financijskog upravljanja i kontrole te upravljanje rizicima u zdravstvu.

Skip to content