Search
Search
Close this search box.

Odsjek za kontroling

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka:
Anita Belančić, dipl. oec.
Tel.: 051/358-779
E-mail: anita.belancic@zzjzpgz.hr

Poslovi

  • istražuje na koji način detektirati i iskoristiti znanje i umijeće djelatnika kako bi se uz ekonomično upravljanje resursima ostvarile kvalitetne usluge na dobrobit Zavoda,
  • priprema informacije za upravljanje, prati i kontrolira njihovu realizaciju te pruža stalnu pomoć putem savjeta i raznih metoda.

Cilj kontrolinga je upravljanje financijama, racionalizacija, poboljšanje kontrole nad rashodima te upravljanje učinkovitosti i težnja nagrađivanju prema učincima.

Osnovni zadatak odsjeka je usmjeravanje Zavoda ka ostvarenju postavljenih ciljeva na način da koordinacijom i integracijom upravljačkih funkcija nadzire donošenje i realizaciju planova, analizira razne pojave u poslovanju Zavoda polazeći od potencijala, prilika ali i rizika unutar i izvan ustanove, te perspektive razvoja. Oblikuje različite procese a naglasak je na oblikovanje procesa planiranja i kontrole te sustava informiranja i izvješćivanja. Koristi moderne metode obračuna troškova, provodi interne i eksterne benchmarking analize. Detaljno se analizira cjelokupno poslovanje ustanove, ocjenjuje njena sigurnost i uspješnost te predlaže unapređenje poslovnog sustava.
Koordinira ciljeve i planove na nižim razinama i organizira međusobno izvještavanje o budućim aktivnostima. Opskrbljuje odgovorne s potrebnim operativnim podacima i informacijama. Oblikuje i održava kontroling sustav sukladno standardima kvalitete definiranim od IGC- međunarodne skupine za kontroling i DGQ-Njemačkog društva za kvalitetu (DIN SPEC 1086). Proaktivno sudjeluje u svakodnevnom poslovanju, projektima i razvoju Zavoda. Koristi izvještavanje prema GRI (The Global Reporting Initiative) smjernicama za informiranje o ekonomskom, ekološkom i društvenom doprinosu ustanove.
Operativni kontroling je usmjeren na ostvarivanje operativnih planova, analizu uzroka i posljedica i interno izvještavanje dok strateški kontroling razmatra dugoročne i strateške aspekte poslovanja.

Skip to content