Search
Search
Close this search box.

Poslovi Odsjeka – Stručni nadzor

KONTAKTI

Voditelj Odsjeka za DDD, sanitarni nadzor i uzorkovanje:
mr. Mirsad Bilajac, dipl.sanit.ing.
Broj telefona: 051 358 757
e-mail: ddd@zzjzpgz.hr

Obaveza provedbe stručnog nadzora proizlazi iz Čl. 24. stavka 2.Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH 130/17, 114/18, 47720, 134/20, 143/21).

Stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

 • izrada prijedloga Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad/općinu na području Primorsko-goranske županije.
 • provjeru Programom i Provedbenim planom predviđenih – zadanih DDD postupaka izvidom i/ili anketom stanovništva
 • provjeru stupnja kontaminacije, onečišćenja ili infestacije insektima i glodavcima (vektori zaraznih bolesti), na osnovu objektivnih kriterija ili vjerodostojne ankete
 • uvid u primjenu biocida (vrsta, koncentracija, način aplikacije-postavljanje mamaca, norme primjene te pridržavanje svih ostalih odredbi Programa mjera i Provedbenog plana)
 • evidentiranje ekoloških niša i kritičnih točaka koje pogoduju razvoju glodavaca i insekata
 • sugeriranje mjera sanacije u smislu otklanjanje uvjeta koji pogoduju prisustvu i održavanju glodavaca i insekata
 • provjeru izvršenih aktivnosti u smislu otklanjanja uvjeta koji pogoduju prisutnosti i održavanju infestacije
 • prijedlog dodatnih korektivnih mjera (DDD i sanitacije) u interventnim situacijama koje nisu predviđene Programom
 • informiranje i edukacija pučanstva
 • po provedenoj analizi rizika za razvoj i razmnožavanje Legionella u kućnoj vodoopskrbnoj mreži i klimatizacijskom sustavu, uzorkovanjem vode na indikativnim točkama utvrđuje i procjenjuje kontaminaciju navedenih sustava
 • vođenje očevidnika, fotodokumentaciju te analizu i računalnu obradu podataka
 • stručno izvješće, prema naručiocu, o provedenim DDD mjerama s naglaskom na mjere sanitacije
 • ocjenu izvršenja programa po pojedinim elementima.
 • praćenje pojavnosti i prisutnosti komaraca na području Primorsko-goranske županije te determiniranje njihovih vrsta

Skip to content