Search
Search
Close this search box.

JAVNOST RADA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te  Poslovniku o radu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Upravno vijeće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Zavod) osigurava javnost svog rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Zavoda, omogućavanjem neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, kao i objavom podataka o donesenim aktima.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća ako sjednica nije zatvorena za javnost sukladno pozitivnim propisima.

Na sjednicama Upravnog vijeća Zavoda koje su otvorene za javnost omogućeno je prisustvovanje 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz osobnu iskaznicu te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je najkasnije dan prije održavanja sjednice Uredu ravnateljstva Zavoda dostaviti ispunjeni Zahtjev za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća na jedan od sljedećih načina:


  • putem elektroničke pošte na: ravnatelj@zzjzpgz.hr;
  • osobno predajom u pisarnicu na adresi Zavoda:
    Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
    Krešimirova 52a, 51 000 Rijeka
    (radnim danom od 7.00 do 15.00 sati).

Skip to content