Odsjek za kontrolu hrane, predmeta opće uporabe, unapređenje prehrane i mikrobiologiju

KONTAKTI

Voditeljica Odsjeka:
izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.sanit.ing.
Tel. 051/358-751
Mob. 091/1207-613
e-mail: sandra.pavicic-zezelj@zzjzpgz.hr

Odsjek za kontrolu hrane, predmeta opće uporabe, unapređenje prehrane i mikrobiologiju obavlja
slijedeće poslove:

 • provodi postupke potrebne za provjeru sastava i kakvoće hrane i predmeta opće uporabe
  prema važećim specifičnim pravilnicima i uredbama;
 • kontrolira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost hrane te sukladnost kakvoće hrane i predmeta
  opće uporabe prema važećim specifičnim pravilnicima i uredbama koji se odnose na
  sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe;
 • utvrđuje i ocjenjuje kakvoću prehrane postupcima utvrđivanja sastava i kakvoće obroka i
  cjelodnevnih obroka;
 • ocjenjuje, prati i unaprjeđuje prehranu svih populacijskih skupina izradom smjernica za njeno
  unaprjeđenje te edukacijama u skladu s znanstveno-utemeljenim standardima pravilne
  prehrane;
 • provodi aktivnosti i programe povezanosti i prevencije nepravilne prehrane i kroničnih
  zaraznih bolesti;
 • izrađuje jelovnike za sve populacijske skupine za objekte sa organiziranom prehranom (dječji
  vrtići, škole, domovi, bolnice, hoteli, itd.) ili individualne sukladno prethodnoj evaluaciji
  nutritivnog statusa te zdravstvenog stanja;
 • provodi postupke za provjeru higijenskih uvjeta objekata koji posluju sa hranom,
  mikrobiološke ispravnosti hrane, predmeta opće uporabe i osoba koji rukuju hranom;
 • surađuje u aktivnostima ostalih Odjela Zavoda.

Programi i projekti

Skip to content