ESF – Projekt ProtectAS

ISTRAŽIVAČKI TIM

Od strane NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE na projektu sudjeluju:

Voditelj za mikrobiološka ispitivanja
• izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing

Suradnici
• doc.dr.sc. Arijana Cenov, dipl.sanit.ing.
• doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Koordinator projekta
• izv.prof. dr. sc. Marijana Pećarević, SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Voditeljica istraživanja
• dr.sc. Romina Kraus, INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Suradnici INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
• dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen
• dr. sc. Ana Baričević
• Denis Škalic

Ostali partneri na projektu
• izv. prof. Dalibor Carević, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
• prof. dr. sc. Renato Ivče, SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET


Na natječaju “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena” od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobren je projekt „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) vrijedan 3.203.602,53 kn za koji je osigurano 100% bespovratnih sredstava.

Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) od Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Izvor: novilist.hr

Nositelj projekta je Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu sa slijedećim partnerima: Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

DATUM POČETKA
1.6.2020.
DATUM ZAVRŠETKA
31.5.2023.

SLUŽBENE STRANICE PROJEKTA: https://protectas.com.hr/


Projekt akronima ProtectAS zamišljen je s ciljem da tijekom tri godine trajanja projekta na osnovu znanstvene ekspertize svih sudionika na projektu nastavi i nadopuni rezultate projekta BALMAS , koji je uključivao većinu partnera okupljenih na projektu ProtectAS.

Za razliku od projekta BALMAS, koji je bio usmjeren na širu problematiku zaštite Jadrana od štetnog utjecaja balastnih voda, čije aktivnosti je provodilo 16 partnera iz šest država koje dijele Jadransku obalu, projekt ProtectAS usmjeren je na razvoj sustava za zaštitu hrvatskih brodskih luka u okvirima geografskih i oceanoloških specifičnosti koje iste imaju, ljudskih resursa, i regulative Republike Hrvatske.

Cilj projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa štetnih organizama koji će omogućiti smanjenje ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama.


Predloženo interdisciplinarno istraživanje objedinit će istraživanja u područjima najprometnijih hrvatskih teretnih luka, Ploče i Rijeka. Uz mjerenje abiotičkih čimbenika i modeliranje morskih struja u lukama Ploče i Rijeka istražit će se sastav planktonskih zajednica, kao i prisustvo mikrobioloških indikatora i patogena te odrediti dinamika širenja vrsta u lukama.

Na osnovu podataka iz ranije provedenih istraživanja, u velikoj mjeri postignutih provedbom IPA Adriatic projekta BALMAS, te novodobivenih podataka, izradit će se plan mjera za suzbijanje i smanjenje potencijalnih štetnih posljedica od unosa stranih i ostalih štetnih vrsta brodskim balastnim vodama na bioraznolikost i morske ekosustave, vode za kupanje te zdravlje ljudi.

Rezultati projekta bit će primjenjivi u ispunjavanju smjernica nacionalne i regulative EU, i to: Uredbe o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 97/2017), Pravilnika o upravljanju i nadzoru balastnih voda (NN 128/12), Međunarodnoj konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, iz 2004. godine, Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (Deskriptori Bioraznolikost i Strane vrste) iz 2008. i Direktivi o upravljanju kakvoćom voda za kupanje iz 2006. god. čime projekt ukazuje na značajnost svojih rezultata i ujedno na značajnu ulogu koju rezultati mogu imati u društvu kroz primjenjivost planiranih istraživanja u ovom projektu.


TREĆI PARTNERSKI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA

„RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA“ (PROTECTAS)

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, organizirali su 24. i 25. studenoga 2022. godine treći partnerski sastanak u okviru projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS).


Cilj projekta je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa štetnih organizama koji će omogućiti smanjenje ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama. Sustav kontrole temeljit će se na istraživanjima koja su u prethodne dvije i pol godine projekta provedena u dvije modelne luke, Rijeka i Ploče, geografski udaljenim područjima hrvatskog dijela Jadrana, te na već postojećim rezultatima istraživanja hrvatskih luka.


Vrijednost projekta je 3,2 milijuna kuna, a financira se sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Intenzitet potpore (sufinanciranja) iznosi 100%.

Nositelj projekta je Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za primjenjenu ekologiju, dok su uz dvije riječke ustanove partneri na projektu Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Sastanak je bio otvoren samo za projektne partnere koji su detaljno prodiskutirali realizirane i preostale projektne aktivnosti i radni plan, te dogovorili zaduženja partnera za nadolazeće razdoblje od preostalih 6 mjeseci trajanja projekta. Slijedeće javno predstavljanje projekta, Info dan o projektu ProtectAS, na kojem će sudjelovati predstavnici svih partnera, predviđa se održati u ožujku 2023. godine u Dubrovniku. 


RADNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Dana 24. i 25. svibnja 2022. g. u Rovinju, u Multimedijalnom centru (MMC), Trg brodogradilišta 5 održat će se 2. Radni sastanak na projektu „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (ProtectAS)“ ‐ KK.05.1.1.02.0013.

PROČITAJTE VIŠE


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Pozivamo vas na dva javna predavanja u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 11.04.2022. godine u Vijećnici Medicinskog fakulteta, u okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – PROTECTAS (KK.05.1.1.02.0013) financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

1) 09:00 do 10:00 – “Problem balastnih voda – javnozdravstveni aspekt”, izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

2) 10:00 do 11:00 – „Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima“ – D1 i D2 standard, doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Izvješće sa predavanja 11.04. 2022.


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Pozivamo vas na dva javna predavanja u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 21.04.2022. godine u predavaonici broj 5 Medicinskog fakulteta, u okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – PROTECTAS (KK.05.1.1.02.0013) financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

1) 13:00 do 14:00 – “Štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš”, izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

2) 14:00 do 15:00 – „Uzorkovanje balastnih voda“, doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Izvješće sa predavanja 21.04. 2022.


DRUGO ONLINE PREDAVANJE U OKVIRU PROTECT AS PROJEKTA

Javno online predavanje u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 25.05.2021. od 13:00 do 14:00, pod naslovom “Integracija numeričkog modela cirkulacije mora u sustav kontrole širenja invazivnih vrsta uslijed ispuštanja balastnih voda – izazovi terenskih mjerenja”.

Pročitajte više…


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECT AS „RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA“

U okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – ProtectAS (KK.05.1.1.02.0013), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dana 21. svibnja 2021. godine u 12.00 sati održati će se javno online predavanje u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, pod naslovom “Unos invazivnih vrsta putem brodskih balastnih voda – značaj upravljanja vodenim balastom“. Predavanje će se održati preko platforme ZOOM ID 542 578 4633, lozinka 123456.


Skip to content