Search
Search
Close this search box.

ESIF – Projekt ProtectAS

ISTRAŽIVAČKI TIM

Od strane NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE na projektu sudjeluju:

Voditelj za mikrobiološka ispitivanja
• izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing

Suradnici
• doc.dr.sc. Arijana Cenov, dipl.sanit.ing.
• doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Koordinator projekta
• izv.prof. dr. sc. Marijana Pećarević, SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Voditeljica istraživanja
• dr.sc. Romina Kraus, INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Suradnici INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
• dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen
• dr. sc. Ana Baričević
• Denis Škalic

Ostali partneri na projektu
• izv. prof. Dalibor Carević, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
• prof. dr. sc. Renato Ivče, SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET


Na natječaju “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena” od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobren je projekt „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) vrijedan 3.203.602,53 kn za koji je osigurano 100% bespovratnih sredstava.

Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) od Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Izvor: novilist.hr

Nositelj projekta je Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu sa slijedećim partnerima: Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

DATUM POČETKA
1.6.2020.
DATUM ZAVRŠETKA
31.5.2023.

SLUŽBENE STRANICE PROJEKTA: https://protectas.com.hr/


Projekt akronima ProtectAS zamišljen je s ciljem da tijekom tri godine trajanja projekta na osnovu znanstvene ekspertize svih sudionika na projektu nastavi i nadopuni rezultate projekta BALMAS , koji je uključivao većinu partnera okupljenih na projektu ProtectAS.

Za razliku od projekta BALMAS, koji je bio usmjeren na širu problematiku zaštite Jadrana od štetnog utjecaja balastnih voda, čije aktivnosti je provodilo 16 partnera iz šest država koje dijele Jadransku obalu, projekt ProtectAS usmjeren je na razvoj sustava za zaštitu hrvatskih brodskih luka u okvirima geografskih i oceanoloških specifičnosti koje iste imaju, ljudskih resursa, i regulative Republike Hrvatske.

Cilj projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS) je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa štetnih organizama koji će omogućiti smanjenje ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama.


Predloženo interdisciplinarno istraživanje objedinit će istraživanja u područjima najprometnijih hrvatskih teretnih luka, Ploče i Rijeka. Uz mjerenje abiotičkih čimbenika i modeliranje morskih struja u lukama Ploče i Rijeka istražit će se sastav planktonskih zajednica, kao i prisustvo mikrobioloških indikatora i patogena te odrediti dinamika širenja vrsta u lukama.

Na osnovu podataka iz ranije provedenih istraživanja, u velikoj mjeri postignutih provedbom IPA Adriatic projekta BALMAS, te novodobivenih podataka, izradit će se plan mjera za suzbijanje i smanjenje potencijalnih štetnih posljedica od unosa stranih i ostalih štetnih vrsta brodskim balastnim vodama na bioraznolikost i morske ekosustave, vode za kupanje te zdravlje ljudi.

Rezultati projekta bit će primjenjivi u ispunjavanju smjernica nacionalne i regulative EU, i to: Uredbe o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 97/2017), Pravilnika o upravljanju i nadzoru balastnih voda (NN 128/12), Međunarodnoj konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, iz 2004. godine, Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (Deskriptori Bioraznolikost i Strane vrste) iz 2008. i Direktivi o upravljanju kakvoćom voda za kupanje iz 2006. god. čime projekt ukazuje na značajnost svojih rezultata i ujedno na značajnu ulogu koju rezultati mogu imati u društvu kroz primjenjivost planiranih istraživanja u ovom projektu.


Dana 10.05.2023. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ PGŽ), u predavaonici na 5. katu, održana su predavanja studentima II godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo i zaposlenicima NZZJZ PGŽ. Predavanja su održana u okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – PROTECTAS (KK.05.1.1.02.0013) financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Teme vezane za problematiku balastnih voda prezentirane su unutar kolegija Uzorkovanje hrane i okoliša, u okviru kojeg se obrađuje problematika uzorkovanja okolišnih uzoraka različitih matriksa.

Predstavljene dvije teme vezane za problematiku balastnih voda.

Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing. imala je predavanje pod temom “Mikrobiološki rizici vezani za balastne vode”, obzirom na orijentiranost programa studija i same ustanove prema javnom zdravlju, posebno provedbi preventivnih mjera. Dan je kratki povijesni prikaz razvoja ove problematike, najznačajniji rizici koji se javljaju pri korištenju balastnih voda s posebnim osvrtom na mikrobiološke rizike, dobiveni rezultati u istraživanim lukama u predmetnom projektu učinci na okoliš te posebno javnozdravstveni aspekt.

Drugo predavanje izložio je doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing. pod nazivom „Izazovi prilikom uzorkovanja balastnih voda“. Doc. Glad dao je kratki pregled legislative koja upravlja ovim područjem, standarde ocjenjivanja, D1 i D2 standard, vremenske okvire njihove primjene, načine obrade balastnih voda, a posebni naglasak stavljen je na način uzorkovanja.

Sa sudionicima je uslijedila rasprava tijekom koje se naglasila važnost i aktualnost ove teme te su se istaknuli novi izazovi za analitičke laboratorije.


Pozivamo Vas na završnu radionicu projekta ProtectAs (KK.05.1.1.02.0013) koja će se održati 4. svibnja 2023. godine u 10 h u Vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (ProtectAS)“

ProtectAs je projekt razvoja sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta čiji je cilj suzbiti štetne posljedice unosa stranih i štetnih vrsta brodskim i balastnim vodama na bioraznolikost i morske ekosustave, vodu za kupanje te zdravlje ljudi. U okviru projekta, pet partnerskih ustanova provelo je interdisciplinarna istraživanja u područjima najprometnijih hrvatskih teretnih luka, Ploče i Rijeka.

Rezultate projekta predstaviti projektni partneri:

  • Odjel za primijenjenu ekologiju, Sveučilište u Dubrovniku – nositelj projekta
  • Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, Rovinj
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Vjerujemo da će radionica pružiti korisne informacije i znanja, stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na ovom događaju.


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Pozivamo vas na dva javna predavanja u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 10.05.2023. godine na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u velikoj predavaonici na 5. katu.

Predavanja će biti organizirana u okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – PROTECTAS (KK.05.1.1.02.0013) financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

  • 09:00 do 10:00  –  “Mikrobiološki rizici vezani za balastne vode”,

izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

  • 10:00 do 11:00  – Izazovi prilikom uzorkovanja balastnih voda,

doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA „RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA (PROTECTAS)“

U okviru projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS” (KK.05.1.1.02.0013) kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj iz sredstava operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), dana 07. travnja 2023. godine u 11.00 sati, dr. sc. Romina Kraus iz Centra za istraživanje mora, Instituta Ruđer Bošković (IRB) iz Rovinja održat će javno predavanje pod naslovom  Utjecaj pomorskog transporta na morski ekosustav – projekt ProtectAS“. Predavanje će se održati u Predavaonici 1, Medicinskog fakulteta u Rijeci. Predavanje će organizirati izv. prof. dr. sc. Darije Vukić Lušić, voditeljica mikrobiološkog ispitivanja, partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ na projektu ProtectAS.

NZJZPGŽ i IRB sudjeluju u provedbi projekta ProtectAS usmjerenog na problematiku utjecaja balastnih voda na širenje štetnih organizama putem pomorskog transporta. S daljnjim razvojem klimatskih promjena balastne vode mogle bi uzrokovati sve nepoželjnije posljedice na zdravlje čovjeka i bioraznolikost morskog okoliša. Rezultati projekta doprinijet će smanjenju ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama, u skladu s natječajem na kojem je projekt prihvaćen za financiranje „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“.


TREĆI PARTNERSKI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA

„RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA“ (PROTECTAS)

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, organizirali su 24. i 25. studenoga 2022. godine treći partnerski sastanak u okviru projekta „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta“ (ProtectAS).


Cilj projekta je razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa štetnih organizama koji će omogućiti smanjenje ranjivosti obalnog područja na klimatske promjene od potencijalnog unosa štetnih organizama. Sustav kontrole temeljit će se na istraživanjima koja su u prethodne dvije i pol godine projekta provedena u dvije modelne luke, Rijeka i Ploče, geografski udaljenim područjima hrvatskog dijela Jadrana, te na već postojećim rezultatima istraživanja hrvatskih luka.


Vrijednost projekta je 3,2 milijuna kuna, a financira se sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Intenzitet potpore (sufinanciranja) iznosi 100%.

Nositelj projekta je Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za primjenjenu ekologiju, dok su uz dvije riječke ustanove partneri na projektu Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Sastanak je bio otvoren samo za projektne partnere koji su detaljno prodiskutirali realizirane i preostale projektne aktivnosti i radni plan, te dogovorili zaduženja partnera za nadolazeće razdoblje od preostalih 6 mjeseci trajanja projekta. Slijedeće javno predstavljanje projekta, Info dan o projektu ProtectAS, na kojem će sudjelovati predstavnici svih partnera, predviđa se održati u ožujku 2023. godine u Dubrovniku. 


RADNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Dana 24. i 25. svibnja 2022. g. u Rovinju, u Multimedijalnom centru (MMC), Trg brodogradilišta 5 održat će se 2. Radni sastanak na projektu „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (ProtectAS)“ ‐ KK.05.1.1.02.0013.

PROČITAJTE VIŠE


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Pozivamo vas na dva javna predavanja u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 11.04.2022. godine u Vijećnici Medicinskog fakulteta, u okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – PROTECTAS (KK.05.1.1.02.0013) financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

1) 09:00 do 10:00 – “Problem balastnih voda – javnozdravstveni aspekt”, izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

2) 10:00 do 11:00 – „Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima“ – D1 i D2 standard, doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Izvješće sa predavanja 11.04. 2022.


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECTAS

Pozivamo vas na dva javna predavanja u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 21.04.2022. godine u predavaonici broj 5 Medicinskog fakulteta, u okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – PROTECTAS (KK.05.1.1.02.0013) financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

1) 13:00 do 14:00 – “Štetan utjecaj balastnih voda na morski okoliš”, izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

2) 14:00 do 15:00 – „Uzorkovanje balastnih voda“, doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Izvješće sa predavanja 21.04. 2022.


DRUGO ONLINE PREDAVANJE U OKVIRU PROTECT AS PROJEKTA

Javno online predavanje u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 25.05.2021. od 13:00 do 14:00, pod naslovom “Integracija numeričkog modela cirkulacije mora u sustav kontrole širenja invazivnih vrsta uslijed ispuštanja balastnih voda – izazovi terenskih mjerenja”.

Pročitajte više…


PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA PROTECT AS „RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA“

U okviru projekta RAZVOJ SUSTAVA KONTROLE I OBRANE LUKA OD UNOSA STRANIH VRSTA – ProtectAS (KK.05.1.1.02.0013), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dana 21. svibnja 2021. godine u 12.00 sati održati će se javno online predavanje u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta, pod naslovom “Unos invazivnih vrsta putem brodskih balastnih voda – značaj upravljanja vodenim balastom“. Predavanje će se održati preko platforme ZOOM ID 542 578 4633, lozinka 123456.


Skip to content