Search
Search
Close this search box.

Odsjek nabave

KONTAKTI

VODITELJICA ODSJEKA:

Jelena Ribić, dipl.oec
Mob.: 091/132 04 16
E-mail: povjerenstvo.nabava@zzjzpgz.hr

Pravni i zakonski okvir

Javna nabava provodi se sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 144/22) i podzakonskim aktima. Važeći propisi mogu se pronaći na središnjem portalu Javne nabave.
Rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Javna nabava

Javna nabava provodi se za postupke nabave čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge veća od 26.540,00 eura bez PDV-a, a za radove veća od 66.360,00 eura bez PDV-a.
Ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, mogu se provesti različiti postupci javne nabave koji su definirani Zakonom o javnoj nabavi. Na središnjem portalu Javne nabave mogu se pronaći vrijednosti EU pragova koji se primjenjuju od 1.siječnja 2020. godine.

Javna nadmetanja NZZJZ PGŽ u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Postupci jednostavne nabave

Naputak o nabavi robe, radova i usluga

Uputa o postupanju u nabavi robe, radova ili usluga jednostavne nabave od 25.05.2023.

Prilozi uz uputu o  postupanju u nabavi robe, radova ili usluga jednostavne nabave od 25.05.2023.

Sklopljeni ugovori u NZZJZPGŽ

Registri ugovora

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.

Link: Elektronički oglasnik javne nabave

Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Plan nabave

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 eura (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.
Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u EOJN RH.


Link: Elektronički oglasnik javne nabave – stari modul – planovi nabava do 2023. godine

Upute za korištenje linka:
– Odabrati godinu plana nabave
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Link: Elektronički oglasnik javne nabave – novi modul – planovi nabava od 2024. godine

Sprječavanja sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Popis gospodarskih subjekata sa kojima NZZJZPGŽ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Skip to content