Search
Search
Close this search box.

Specijalistički poslijediplomski studij

KONTAKTI

Voditeljica: Karmen Jureško, spec.psihijatar
E-mail: karmen.juresko@zzjzpgz.hr


Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja
Voditelj: dr.sc.Darko Roviš, prof.soc.ped.
Tel.: 051/335-920; E-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr

„Tempus Programme Development of Health Promotion and Drug Prevention Course“ je projekt Europske Komisije realiziran u periodu od 2009. do 2011. g. Koordinator projekta bilo je Sveučilište u Rijeci, a partneri u projektu su bili:

  • University of Dresden, Njemačka
  • University of Lodz, Poljska
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Cilj je projekta bio izraditi kurikulum poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja promocije zdravlja i prevencije ovisnosti.

Kurikulum studija:

  • Zloupotreba sredstava ovisnosti: epidemiologija, etiologija i fiziologija
  • Socioemocionalni razvoj djece i mladih, Zdravstvena psihologija, Životni stilovi mladih
  • Ovisnosti i druga rizična ponašanja djece i mladih: razvoj ovisnosti, rana detekcija i tretman
  • Promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti razvoj, Primjena i evaluacija programa promocije zdravlja i prevencije ovisnosti
  • Prevencijske strategije, Programi utemeljeni na dokazima i znanosti, Studije isplativosti

Akreditacijom Fakultetskog vijeća MEDRI i FFRI, Senata Sveučilišta u Rijeci i Nacionalnog Vijeća za visoko obrazovanje ustanovljen je Specijalistički poslijediplomski studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti“. Prva generacija polaznika promovirana je 2014. g.

Ciljnu skupinu čine stručnjaci u području zdravstva i školstva koji rade s djecom i mladima, kao što su voditelji školskih preventivnih programa, stručni suradnici u školama, liječnici obiteljske i školske medicine, pedijatri, osobe koje rade s ovisnicima te djecom i mladima rizičnog ponašanja, voditelji i volonteri u nevladinim organizacijama, lideri u javnom sektoru.

Skip to content