Search
Search
Close this search box.

Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja

KONTAKTI

Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja

voditelj: doc. dr.sc. Darko Roviš, prof.

E-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr

 

Mentalno zdravlje važna je sastavnica ukupnog zdravlja, a time i preduvjet kvalitetnog života, kako djece, tako i odraslih. Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalne bolesti, ono je stanje u kojem pojedinac uspješno realizira svoje sposobnosti, nosi se s nažalost sve većim stresovima života te radi produktivno i doprinosi svojoj zajednici.

U današnjim socijalnim, ekonomskim te širim društvenim uvjetima življenja i odrastanja teško je realizirati svoje zdravlje u potpunosti, a gotovo nije nitko lišen različitih rizika za svoje zdravlje. Tako se unazad desetak godina sve više suočavamo s problemima u zaštiti mentalnog zdravlja mladih. Ovisnosti, nasilje, depresija, tjeskobna i blokirajuća stanja i sl. sve su češće pojave koje se, iz generacije u generaciju, javljaju sve ranije.

U Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo PGŽ 2005. godine formiran je Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, koji od 2010. godine postaje odjel za Mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Odjel danas djeluje tri lokaliteta.

Osnovna koncepcija rada Odjela za Mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sukladna je aktualnim spoznajama da je promocija zdravlja, razvoj životnih vještina i prihvatljivih modela ponašanja te rano otkrivanje i pomoć u suzbijanju rizičnih čimbenika zdravog i nesmetanog razvoja djeteta u obitelji najefikasniji strateški pristup rješavanju ovog javnozdravstvenog problema.


Odsjek za primicanje i zaštitu mentalnog zdravlja 2005. godine pokrenuo je program Trening Životnih Vještina. Programi su započeli s učenicima 6. razreda i 7. razreda, a od šk. god. 2010. program se provodi i u 3. i 4. i 5. razredima osnovnih škola. Danas se program provodi u gotovo svim osnovnim školama Primorsko-goranske županije te u njemu svake godine sudjeluje više od 500 razreda i gotovo 10 000 djece. Programom se u školama promiče zdravlje i osobni razvoj učenika. Osim pružanja informacija o štetnosti rizičnih ponašanja i konzumiranja cigareta, alkohola i droge, program razbija predrasude i moguće zablude koje su često prisutne u vršnjačkim skupinama te razvija samopouzdanje, ali i socijalne i druge životne vještine koje podižu razinu osobne kompetentnosti u svakodnevnom donošenju odluka i suočavanju s pritiskom okoline. Na satovima razrednika učenici 3 -7 razreda, sudjeluju u radionicama na temu Samopouzdanje, Donošenje Odluka, Komunikacijske Vještine, Socijalne Vještine, Zauzimanje za sebe, Rješavanje sukoba, Kontrola ljutnje, Stres, Anksioznost, Odupiranje Vršnjačkom Pritisku, Sigurno na Internetu, Utjecaj Medija, Stop Pušenju, Alkoholu i Marihuani…

Obzirom na kontinuitet provedbe (preko 15 godina), sveobuhvatnost (90% učenika PGŽ) te intenzitet i kontinuiranost rada s učenicima (40tak školskih sati od 3-7 razreda) može se reći je kako ovo rijetki primjer sustavnog i sveobuhvatnog programa prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj. Još četiri hrvatske županije prepoznale su i preuzele ovaj program pa se on sada provodi i u Zadarskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko -neretvanskoj županiji te u gradu Umagu. Na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, program je uvršten u Europsku bazu uspješnih projekta kao hrvatski primjer dobre prakse.

Odjel provodi i organizirane Edukativne grupe za roditelje koji pruža roditeljima znanja i vještine s ciljem poticanja zdravog ponašanja te prevencije ovisnosti njihove djece. Program uključuje interaktivne radionice koje pomažu roditeljima poboljšati komunikaciju sa svojom djecom i pripremiti ih u tranziciji od adolescenta do mlade odrasle osobe. Program se sastoji od 7 tema koje treba poučavati u zadanom redoslijedu: Orijentacija programa, uvod, Obiteljska komunikacija, Roditeljski nadzor, Biti dobar uzor, Korištenje odgovarajuće i dosljedne discipline, Djelovanje i znaci upozorenja korištenja sredstva ovisnosti te Zauzimanje jasnog stava o sredstvima ovisnosti. Svaka radionica traje 90 minuta, te sadrži nekoliko različite aktivnosti. Susreti se odvijaju jednom tjedno tijekom sedam tjedana.

Odsjek priprema i stručno-popularnu publikaciju – Bilten „RIzik“, koja predstavlja uspješne i korisne aktivnosti u području mentalnog zdravlja u našoj zajednici. Ova publikacija istovremeno je prilika za promociju, mjesto za informiranje i poticaj na suradnju. Do sada su izdana 22 broja, u čijoj je pripremi sudjelovalo više od stotinu suradnika. Naklada od 1500 komada godišnje distribuira se besplatno svim osnovnim i srednjim školama, obiteljskim i školskim ambulantama, centru za socijalnu skrb, lokalnim nevladinim organizacijama.

Uz provođenje mjera univerzalne prevencije, poput programa Trening Životnih vještina, izuzetno je važno kontinuirano poduzimati mjere selektivne i indicirane prevencije za populaciju djece i obitelji koji su pod povišenim rizikom gdje je od posebnog značaja Savjetovalište za mlade. Savjetovalište djeluje od 2005. godine pri Odsjeku za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja u gradu Rijeci u ulici Fiorello la Guardie 23. Namijenjeno je djeci i adolescentima koja iskazuju određene teškoće vezane uz odrastanje, školsko ponašanje, vršnjačke odnose, emocionalne poteškoće ili jednostavno osjećaju potrebu za razgovorom i savjetom. Mladi dolaze sami po vlastitoj inicijativi ili su upućeni od stručnih suradnika i nastavnika škola, obiteljskih liječnika te po preporuci poznanika i ostalih stručnjaka koji su naši suradnici. Svi pregledi i aktivnosti za korisnike sa zdravstvenom iskaznicom su potpuno besplatni. Savjetovalište je otvoreno 5 dana u tjednu, u dvije smijene od 7-20 sati te je dostupno i na Krku, Cresu, Lošinju i u Delnicama, gdje su naši psiholozi dostupni svaku drugu srijedu u mjesecu.

S obzirom na rastuće zahtjeve, od prosinca 2019. godine, započeli smo i s radom Studentske Psihijatrijske ambulante na Sveučilišnom kampusu u Rijeci.

Slijedom sve većih zahtjeva za različitim oblicima pomoći u dijelu zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja prema adolescentima, ali i prema općoj populaciji od 2010. godine u okviru Nastavnog ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO – PGŽ, djeluje i Ambulanta za mentalno zdravlje namijenjena djeci, mladima i odraslim osobama koje traže pomoć i podršku u zaštiti mentalnog zdravlja. Ambulanta obuhvaća usluge psihologijskog savjetovališta, psihijatrijske ambulante te ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ambulanta djeluje na adresi Studentska 1, svakim radnim danom od 7-20 sati.


PROJEKTI I PROGRAMI

U proteklom periodnu 2005-2019 djelatnici Odjela sudjelovali su i koordinirali nekoliko projekata međunarodne suradnje.
Tempus Programme Development of Health Promotion and Drug Prevention Course je projekt Europske Komisije realiziran u periodu od 2009. do 2011. g. Cilj projekta bio je izraditi kurikulum poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja promocije zdravlja i prevencije ovisnosti. Akreditacijom Fakultetskog vijeća MEDRI i FFRI, Senata Sveučilišta u Rijeci i Nacionalnog Vijeća za visoko obrazovanje ustanovljen je Specijalistički poslijediplomski studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti“. Prva generacija polaznika promovirana je 2014. g.

Tijekom 2010-12. u pet osnovnih škola te dva dječja vrtića provodio se pilot program PATHS-RASTEM (Implementation of evidence-based prevention program of socio-emotional learning through science evaluation and its application into Croatian kindergartens and primary schools). Obuhvaćena su djeca predškolskog uzrasta i prva dva razreda osnovne škole. Program se bazirao na razvoju djetetove samokontrole, upravljanju stresom, rješavanju problema i donošenju odluka. Program se izvodio u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom te Pennstate University iz SAD-a.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ u srpnju 2015-16. odobreno je provođenje projekta prekogranične suradnje (IPA projekta) pod nazivom Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama: IPA-CLOUD. Riječ je o prekograničnom projektu koji povezuje stručnjake iz akademskog, javnozdravstvenog i nevladinog sektora na obalno–kraškom području u Sloveniji i u Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskoj. U okviru projekta izrađena je analiza i usporedba javnozdravstvenih sustva i rezultata u prevenciji, liječenju i resocijalizaciji ovisnika između dvije regije. Pri NZZJZ PGŽ uspostavljena je metoda praćenja potrošnje droga putem mjerenja metabolita droge u otpadnim vodama Grada Rijeke te je provedeno inovativno istraživanje interakcije gena i socijalnog okoliša u određivanju osjetljivosti serotoninskog sustava neurotransmitera u postadolescentnoj dobi.

ENhancing REsilience in Teacher Education ” (˝Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja˝), akronim ENRETE, je dvogodišnji ERASMUS PLUS projekt (2016.-2018.) čiji je cilj kreiranje kurikuluma europskog studija iz područja otpornosti (European master in resilience). Naime, edukacijom nastavnika nastoji se doprinijeti stvaranju obrazovnog okruženja koje promovira otpornost i razvoj marginaliziranih učenika, pružajući obrazovnim stručnjacima alate i resurse koji omogućavaju socijalno-emocionalni i akademski razvoj te socijalu uključenost ove populacije. Koordinator projekta za RH bio je Medicinski fakultet u Rijeci, a u njemu su aktivno sudjelovali i djelatnici Odjela za mentalno zdravlje.

Skip to content