Search
Search
Close this search box.

Grupna psihoterapija osoba ovisnih o kockanju ili klađenju

KONTAKTI

Adresa: Kalvarija 8, 51 000 Rijeka
Tel: 051/ 327 160
Fax: 051/ 327 170

Grupna terapija kockara je jedna od metoda za postizanje terapijskih ciljeva, jer grupa služi kao okolina sa jačom potporom, ohrabrujućim obrascima i motivacijama za promjenu. Primarni cilj je omogućiti što dulju apstinenciju od kockanja, uz to poboljšati samokontrolu i identificirati način kako se nositi sa rizičnim situacijama. Grupni psihotrapijski pristup, uz individualni, pokazao se najučinkovitijim pristupom u liječenju patoloških i problematičnih kockara. Ovaj oblik rada prestavlja dio aktivnosti Centra za izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti.

Skip to content