Search
Search
Close this search box.

Grupa podrške za roditelje ovisnih osoba

KONTAKTI

Adresa: Kalvarija 8, 51 000 Rijeka
Tel: 051/ 327 160
Fax: 051/ 327 170

Grupa samopomoći za roditelje dio je aktivnosti Centra za izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti koji cilja na pružanje međusobne potpore i jačanja obiteljskih kapaciteta. Okuplja roditelje jednom tjedno ne bi li dobili priliku olakšati svakodnevni život sa ovisnom osobom, bolje razumjeti što se događa sa njima samima i kako se bolje zauzeti za sebe, da bi ojačani bili kvalitetna podrška oboljelome u procesu liječenja. Grupu vodi koterapeutski par (psihijatar i psiholog).

Skip to content