Search
Search
Close this search box.

Gerontološke aktivnosti

KONTAKTI

Koordinatorica javnozdravstvenih gerontoloških aktivnosti: prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.

E-mail: helena.glibotic-kresina@zzjzpgz.hr

Radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba, unapređenja zdravstvene zaštite starijeg pučanstva

Radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba, unaprjeđenja zdravstvene zaštite starijeg pučanstva provode se javno-zdravstvene aktivnosti kojima je cilj:

 • promocija aktivnog, zdravog, produktivnog starenja,
 • mjere primarne, sekundarne, tercijarne prevencije,
 • očuvanje funkcionalne sposobnosti starijih,
 • unapređenje pozitivnog zdravstvenog ponašanja starijeg čovjeka,
 • prevencija rizičnih čimbenika u nastanku bolesti i ozljeda,
 • zadržavanje starijeg čovjeka što je duže moguće u njegovom prebivalištu lokalne zajednice u kojoj živi uz vlastitu obitelj.

Zlatno doba života – gerontološke edukativne zdravstvene radionice za osobe starije životne dobi

Gerontološke radionice provode liječnici i educirani stručni suradnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ s ciljem unapređenja zdravlja starijeg čovjeka.). Osim usvajanja znanja o osiguravanju zdrave i aktivne starosti, na radionicama se predviđa i usvajanje praktičnih vještina sa ciljem osiguravanja funkcionalne sposobnosti starijeg čovjeka. Gerontološke radionice sastoje se od teoretskog dijela u kome osobe starije životne dobi u interaktivnoj suradnji s edukatorom stječu znanja bitna za unapređenje zdravlja. Nakon teoretskog sijela slijedi praktični dio koji prati temu predavanja.

Gerontološke tribine

Od 2009. godine provode se Gerontološke tribine namijenjene liječnicima primarne zdravstvene zaštite kao i drugim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću s liječenjem starijih osoba, a zamišljene su kao kontinuirane stručne edukacije zdravstvenih djelatnika.

Javnozdravstveni programi u sklopu gerontoloških aktivnosti:

Rano otkrivanje osteoporoze u žena od 50 do 69 godina

Osteoporoza je sustavna i progresivna bolest skeleta koju karakterizira smanjena čvrstoća koštanog tkiva zbog čega su kosti podložne lomljenju i na manju traumu. Spada u pet najčešćih kroničnih bolesti, a starenjem populacije raste i njezina učestalost te poprima značajke tihe epidemije. Ranim otkrivanjem osteoporoze, mjerenjem mineralne gustoće kosti i pravovremenim liječenjem u smislu sekundarne prevencije, smanjuje se invaliditet i mortalitet te poboljšava kvaliteta života ljudi. Polazeći od tih postavki, odsjek je od 2010. godine krenuo u realizaciju novog programa- skrining osteoporoze uz pomoć ultrazvučne denzitometrije. Ultrazvučna denzitometrija je jedna od metoda probira koja određuje postoji li manjak koštane mase u petnoj kosti. Mineralnu gustoću koštane mase mjere liječnici i posebno educirani stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Nakon mjerenja žene će dobiti pisani nalaz i savjet stručnjaka. Svrha ovog Programa rana detekcija promjena u mineralnoj gustoći kostiju dok se bolest i njene posljedice još nisu razvile, kako bi se ciljanim aktivnostima (pravilnom prehranom i fizičkim kretanjem) spriječio daljnji razvoj bolesti. Zadatak je i potaknuti pacijentice kod kojih su određene promjene vidljive na promjenu loših te usvajanje zdravih životnih navika.

Debljina bolest modernog doba-Prevencija, rano otkrivanje i liječenje povećane tjelesne težine

Imajući u vidu javnozdravstveni aspekt debljine, ciljevi Programa su:

 • probrati populaciju radno aktivnih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debelih (rizična populacija) i ustanoviti prisutne čimbenike rizika (najčešće se pojavljuju problemi sa krvnim tlakom, šećernom bolesti, hiperlipidemijom itd.)
 • savjetovališni rad s osobama koje imaju probleme s tjelesnom težinom, izrada jelovnika

Svrha i ciljevi programa bi trebali doprinjeti promicanju i održavanju poželjne tjelesne težine, te poticanju razvoja kulture i svijesti o njezinoj važnosti u očuvanju dobrog zdravlja i tjelesne sposobnosti. Program provodi liječnik, specijalista javnog zdravstva i educirani stručni suradnik. Nakon mjerenja tjelesne težine svi odazvani ispunjavaju anketni upitnik kojim se dobiva uvid u njihovo zdravstveno stanje. Tjelesna težina određuje se na medicinskoj vagi. Mjerenjem težine dobivaju se podaci o pregledu organske građe pojedinca (postotku mišićnog tkiva, visceralnog masnog, ukupnog masnog tkiva te vrijednosti bazalnog metabolizma). Skrinig obuhvaća i izračunavanje markera debljine (omjer kukovi-bokovi, opseg trbuha te izračunavanje BMI – body mass indexa i WHR indexa). Na osnovi dobivenih rezultata mjerenja pacijenti dobivaju pisani nalaz i zdravstveni savjet ovisan o dobivenom rezultatu. Sve osobe s prekomjernom tjelesnom težinom upućuju se u Centar zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo gdje ih zdravstveni stručnjaci kroz organizirana zdravstvena savjetovališta i po potrebi individualnim pristupom upoznaju s načinima liječenja debljine i o svim rizicima debljine, uz mogućnost izrade individualnog jelovnika. Sve odazvane osobe uz stručni savjet dobivaju i edukativne brošure o zdravoj prehrani s primjerima jelovnika zdrave prehrane.

Pregledi i edukacija za rano otkrivanje melanoma

Učestalost melanoma dramatično raste, kao i smrtnost od te bolesti.

Cilj Programa:

 • Rano otkrivanje promjena na madežima
 • rano otkrivanje melanoma kako bi se omogućilo što uspješnije liječenje i povećale šanse za preživljavanjem,
 • edukacija i osvješćivanje šire javnosti o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, o štetnim posljedicama UV-zraka na zdravlje i edukacija i osvješćivanje šire javnosti o pravilnim načinima zaštite od UV- zraka,
 • edukacija i osvješćivanje šire javnosti o važnosti samopregleda madeža

Ranim otkrivanjem promjena na madežima u smislu sekundarne prevencije i edukacijom stanovništva znatno se utječe na smanjenje morbiditeta, invaliditeta i mortaliteta od melanoma te se unapređuje i poboljšava kvaliteta života ljudi. Pregled madeža obuhvaća klinički pregled (kože cijeloga tijela) i dermatoskopiju u svrhu detekcije atipičnih (displastičnih) madeža, njihova praćenja i ranog otkrivanja početnog melanoma. Nakon obavljenog pregleda pacijenti dobivaju zdravstveni savjet i pisani liječnički nalaz. Osim pregleda u svrhu zdravstvenog prosvjećivanja organiziraju se zdravstvene radionice za sve pacijente koji se uključe u Program. Zdravstvene radionice se organiziraju sa svrhom zdravstvenog prosvjećivanja i osvješćivanja stanovništva o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, štetnim posljedicama UV-zraka na zdravlje, pravilnim načinima zaštite od UV- zraka i važnosti samopregleda madeža.

Skip to content