Search
Search
Close this search box.

Aktivnosti zdravstvenog odjela i promocije zdravlja

KONTAKTI

 

Koordinatorica aktivnosti zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja: 

Prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med., univ.mag.med., spec. javnozdravstvene medicine

Tel: 051 358 792

E-mail: iva.sorta-bilajac@zzjzpgz.hr

 

Cilj aktivnosti je promocija zdravlja i zdravstvena edukacija stanovništva PGŽ sa svrhom očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, prevencije bolesti, te unaprjeđenja zdravstvene kulture stanovništva. Aktivnosti se provode na osnovu zdravstvenih prioriteta definiranih kroz nacionalne preventivne programe, te platformu „Zdrava županija“.

  • Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti od najranije dobi
    Kronične nezarazne bolesti (KNB), u većini zemalja svijeta pa tako i u Hrvatskoj,  predstavljaju veliki javno-zdravstveni izazov. U toj velikoj skupini bolesti posebno se ističu tri vodeće (od kojih umire oko 80% stanovništva Hrvatske) a to su: kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, te dijabetes. Na njih su usmjerene preventivne i edukativne aktivnosti s ciljem usvajanja načina i oblika ponašanja usmjerenih zdravom načinu života svih dobnih skupina: redovita samokontrolna razine krvog tlaka i šećera u krvi; prepoznavanje ranih simptoma srčanog i moždanog udara i pružanje prve pomoći (oživljavanju kod prestanka rada srca i disanja) po načelu „prepoznaj i zbrini“; promicanje fizičke aktivnosti – radionice nordijskog hodanja; promicanje zdrave prehrane…
  • Provedba Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva, raka dojke i raka vrata maternice
  • Stručni skupovi, predavanja, tribine, radionice
  • Objavljivanje stručnih i znanstvenih radova
  • Publicistička djelatnost – izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, edukativnih brošura, letaka i dr.
  • Organizacija promotivnih aktivnosti povodom obilježavanja značajnih javnozdravstvenih datuma (Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca, Međunarodni dan starijih osoba i dr.)
  • Medijska kampanja
Skip to content